Buvęs Katalonijos prezidentas ragina Ispaniją atstatyti jo vyriausybę
Iš ša­lies pa­si­trau­kęs bu­vęs Ka­ta­lo­ni­jos pre­zi­den­tas ra­gi­na Is­pa­ni­jos va­do­vy­bę pra­dė­ti de­ry­bas dėl, anot jo, „tei­sė­tos vy­riau­sy­bės“ su­grą­ži­ni­mo.

Carlesas Puigdemont'as per socialinius tinklus iš Briuselio šeštadienį kreipėsi į Ispaniją, kad būtų „pripažinti gruodžio 21-osios rinkimų rezultatai ir pradėtos politinės derybos su teisėta Katalonijos vyriausybe“.

Ispanijos ministras pirmininkas Mariano Rajoy nušalino C. Puigdemont'ą ir jo vyriausybę po balsavimo Katalonijos parlamente dėl nepriklausomybės nuo Ispanijos paskelbimo spalio mėnesį.

Gruodžio 21-ąją per naujus rinkimus vėl daugumą Katalonijos parlamente užsitikrino atsiskirti norinčiųjų partijos, vienai kurių vadovauja C. Puigdemont'as.

C. Puigdemont'as yra pasitraukęs į Belgiją, kad išvengtų teismo, įtarus maištu jį ir jo vyriausybė. Šeštadienį jis neužsiminė, ar ketina grįžti į Ispaniją, kurioje tebegalioja jo arešto orderis.

M. Rajoy'us penktadienį sakė planuojąs sušaukti naująjį Katalonijos parlamentą sausio 17 dieną.

Pagal Katalonijos parlamento taisykles kandidatas vyriausybei formuoti turi dalyvauti parlamento posėdyje.