Buvęs Katalonijos lyderis gali pakenkti Ispanijos ir Belgijos santykiams
Is­pa­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad nu­ša­lin­to Ka­ta­lo­ni­jos va­do­vo Car­le­so Puig­de­mont'o pla­nai va­do­vau­ti re­gio­nui iš Bel­gi­jos, ga­li pa­kenk­ti „drau­giš­kiems san­ty­kiams“ tarp Mad­ri­do ir Briu­se­lio.

C. Puigdemont'as išvyko į Belgiją pernai spalį, vos tik Katalonijos parlamentas paskelbė nepriklausomybę.

Spalio 27-ąją Katalonijos paskelbta nepriklausomybė gyvavo neilgai – Ispanijos premjeras Mariano Rajoy (Marianas Rachojus) ėmėsi veiksmų stabdyti krizei regione, smarkiai susiskaldžiusiame atsiskyrimo klausimu.

Šiame pusiau autonominiame regione M. Rajoy įvedė tiesioginį valdymą, atstatydino jo vyriausybę, tuometį prezidentą C. Puigdemont'ą, paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius rinkimus.

Madridas buvo išdavęs C. Puigdemont'o Europos arešto orderį, tačiau vėliau jį atšaukė, nes jis esą apsunkintų bendrą tyrimą dėl Katalonijos separatistų lyderių, kurie kaltinami maišto kurstymu, antivyriausybine veikla bei valstybės lėšų švaistymu. Kai kurie katalonų lyderiai dėl šių kaltinimų jau buvo areštuoti.

„Teoriškai, Belgijoje jis gali gyventi normalų gyvenimą“, – naujienų agentūrai AFP sakė Ispanijos užsienio reikalų ministras Alfonso Dastis (Alfonsas Dastis).

Tačiau jei jis nori „vadovauti Katalonijai nuotoliniu būdu, tada, be abejonių, kažkuriuo metu (kils) klausimas, kiek ilgai tai gali tęstis be įtakos dviejų valstybių partnerių draugiškų santykių“, sakė diplomatas.

„Aišku, kad politiniu atžvilgiu nei Ispanijos, nei Belgijos vyriausybei tokia padėtis nėra patogi“, – pridūrė A. Dastis.

Po vienašališko Katalonijos nepriklausomybės paskelbimo separatistų lyderiai buvo apkaltinti mėginimu atsiskirti nuo Ispanijos po jų organizuoto uždrausto referendumo dėl nepriklausomybės. Tačiau tuo metu C. Puigdemont'as ir keli jo buvę ministrai jau buvo išvykę į Belgiją.

Šioje šalyje jis rengia spaudos konferencijas, filmuoja pareiškimus ir bando suburti savo šalininkus.

Naujai išrinktas Katalonijos parlamento pirmininkas Roger Torrentas (Rožė Torentas) praėjusį mėnesį paskyrė C. Puigdemont'ą kandidatu į Katalonijos vyriausybės vadovo postą, separatistų partijoms gruodį vėl laimėjus absoliučią daugumą regiono asamblėjos rinkimuose.

C. Puigdemont'as sakė, kad galėtų būti prisaikdintas Briuselyje, naudodamasis tiesioginiu vaizdo ryšiu, bet Ispanijos centrinė vyriausybė su tokiu planu nesutinka.

Tačiau Ispanijos Konstitucinis Teismas nutarė, kad jis privalo grįžti į šalį ir asmeniškai atvykti į regiono parlamentą, jog galėtų priimti įgaliojimus suformuoti naują vyriausybę.

Dėl to katalonų separatistai šiuo metu bando surasti sprendimą, kaip suformuoti efektyvią regiono vyriausybę.