Buvęs CŽV darbuotojas platino ne tik paslaptis, bet ir vaikų pornografiją
Bu­vu­siam JAV Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) prog­ra­mi­nės įran­gos in­ži­nie­riui pir­ma­die­nį bu­vo par­eikš­ti kal­ti­ni­mai per­da­vus vy­riau­sy­bių pa­slap­tis vie­ši­nan­čiam tink­la­la­piui „Wi­ki­Leaks“ ki­ber­ne­ti­nio šni­pi­nė­ji­mo prie­mo­nių per vie­ną rim­čiau­sių pa­sta­rų­jų me­tų in­ci­den­tų šio­je agen­tū­ro­je.

29 metų Joshua Schulte'as kaltinamas perdavęs nenurodomos informacijos apie CŽV žvalgybos duomenų rinkimo programas grupei, kuri įvardijama tik kaip „Organizacija 1“ (Organization-1). Ji šią informaciją vėliau paskelbė internete.

J. Schulte'as išdavė savo valstybę ir išniekino savo aukas. Kaip CŽV darbuotojas J. Schulte'as prisiekė ginti šią šalį, tačiau akivaizdžiai sukėlė jai pavojų, perdavęs įslaptintą informaciją.

Kaltinamajame akte daugiau jokių detalių nepateikiama. Tačiau anksčiau J. Schulte'o advokato teismui pateikti dokumentai rodo, kad kalbama apie vadinamosios Septintosios saugyklos (Vault 7) turinio – įsilaužimo priemonių, žalingų programų, virusų, „Trojos arklių“ ir kitokių kibernetiniam šnipinėjimui skirtų priemonių – nutekinimą „WikiLeaks“.

„WikiLeaks“ dokumentus iš Septintosios saugyklos ėmė skelbti 2017 metų kovą. Tai sudavė skaudų smūgį CŽV autoritetui, o profesionalūs kibernetiniai įsilaužėliai ir programišiai mėgėjai visame pasaulyje įgijo tokias pat priemones, kokias naudoja JAV šnipai.

„Šaltinis nori inicijuoti viešą diskusiją apie saugumą, kibernetinių ginklų kūrimą, naudojimą, platinimą ir demokratine kontrolę“, – tąsyk nurodė „WikiLeaks“.

Tai buvo vienas žalingiausių iš virtinės itin griežtai saugomų JAV žvalgybos bendruomenės paslapčių nutekinimų, privertęs smarkiai sunerimti vyriausybės aukščiausio rango saugumo pareigūnus.

JAV pareigūnai yra sakę, kad Septintosios saugyklos turinio nutekinimas ir demokratų kandidatės Hillary Clinton privataus susirašinėjimo žinučių paviešinimas per 2016-ųjų prezidento rinkimų kampaniją rodo, kad „WikiLeaks“ yra jokiai valstybei nepriklausanti priešiška užsienio žvalgybos tarnyba.

J. Schulte'as buvo įtartas netrukus po informacijos nutekinimo, bet tik 2017 metų rugsėjį jam patylomis buvo pareikšti kaltinimai dėl vaikų pornografijos laikymo savo kompiuteryje.

Pirmadienį paskelbtame didžiosios žiuri kaltinamajame akte J. Schulte'ui pareikšti 13 kaltinimų, susijusių su vagyste, įslaptintos gynybos informacijos nutekinimu bei vaikų pornografija.

„J. Schulte'as išdavė savo valstybę ir išniekino savo aukas. Kaip CŽV darbuotojas J. Schulte'as prisiekė ginti šią šalį, tačiau akivaizdžiai sukėlė jai pavojų, perdavęs įslaptintą informaciją“, – sakė Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktoriaus pavaduotojas Williamas Sweeney Jr.

„Be to, J. Schulte'as kėlė pavojų aplinkiniams žmonėms, kai siuntėsi, laikė ir platino tūkstančius nuotraukų bei vaizdo įrašų su vaikų pornografija“, – pridūrė jis.