Buvęs Britanijos diplomatijos vadovas Borisas Johnsonas vėl ėmėsi žurnalisto darbo
Bu­vęs Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas, pra­ėju­sią sa­vai­tę at­sis­ta­ty­di­nęs dėl prem­je­rės The­re­sos May vy­riau­sy­bės komp­ro­mi­si­nio „Bre­xit“ pla­no, grį­žo į sa­vo se­ną­jį dar­bą – dirb­ti eu­ros­kep­tiš­ko lai­kraš­čio „The Dai­ly Te­leg­raph“ apž­val­gi­nin­ku.

„Jis sugrįžo“, – skelbė laikraščio pirmojo puslapio antraštė pirmadienį.

Buvęs Londono meras B. Johnsonas, anksčiau atlikęs svarbų vaidmenį „Brexit“ referendumo kampanijoje, užsienio reikalų sekretoriumi buvo paskirtas 2016 metų liepą. Jis buvo vienas svarbiausių veikėjų, raginusių per 2016 metų birželį surengtą referendumą balsuoti už šalies išstojimą iš Europos Sąjungos

Tapęs vyriausybės nariu jis buvo priverstas atsisakyti savo reguliarių straipsnių, nes, pasak vieno atstovo, ši veikla nederėjo prie jo naujų pareigų.

Palikęs darbą laikraštyje B. Johnsonas turėjo atsisakyti ir 227 tūkst. svarų (311 tūkst. eurų) atlyginimo mainais į gerokai kuklesnę, 143 tūkst. svarų, ministro algą.

Netaktiškais pareiškimais, kandžiu sąmoju ir populistine retorika garsėjantis 54 metų B. Johnsonas savo karjerą pradėjo kaip žurnalistas. Laikraštyje „The Daily Telegraph“ jis su pertraukomis dirbo 20 metų.

1989–1994 metais jis dirbo korespondentu Briuselyje ir išgarsėjo savo euroskeptiškais straipsniais. Anksčiau dėl suklastotos citatos jis buvo atleistas iš darbo dienraštyje „The Times“.

Per dvejus darbo vyriausybėje metus B. Johnsonas paskelbė maždaug 20 straipsnių „The Daily Telegraph“. Jis dažnai kritikuodavo Th. May poziciją ir agitavo už „griežtą“ „Brexit“.

Liepos 9 dieną B. Johnsonas dramatiškai atsistatydino, pareiškęs, kad „Brexit“ „svajonė miršta“. Jis taip pat perspėjo, jog Th. May naujausias planas gali paversti Didžiąją Britaniją Europos Sąjungos „kolonija“.

Pirmadienį pasirodžiusiame straipsnyje B. Johnsonas kreipėsi į šalies gyventojus, ragindamas šviesiau žiūrėti į Britanijos ateitį po atsiskyrimo nuo ES, tačiau vengė išsiplėsti šia tema, žadėdamas „kol kas“ atsispirti pagundai kalbėti apie „Brexit“.