Bulgarijoje – protestai prieš aukštas benzino kainas
Tūks­tan­čiai bul­ga­rų sek­ma­die­nį pro­tes­ta­vo prieš aukš­tas ben­zi­no kai­nas, blo­kuo­da­mi eis­mą maž­daug 20 mies­tų bei svar­biuo­se greit­ke­liuo­se, ve­dan­čiuo­se į Grai­ki­ją ir Tur­ki­ją.

Sostinėje apie tūkstantis demonstrantų protestavo prie vyriausybės rūmų, skanduodami „šlamštas“ ir „atsistatydinkite“.

Benzino litras Bulgarijoje kainuoja apie 2,4 levų (1,2 euro), o nuo rugpjūčio iki spalio kainos pakilo 5 proc. Vidutinis atlyginimas šalyje siekia 575 eurų per mėnesį.

Trys svarbūs greitkeliai bei daugybė mažesnių kelių buvo uždaryti kelioms valandoms. Tai smarkiai sutrukdė eismą link Graikijos bei Turkijos.

Valdančiosios koalicijos narys Emilis Dimitrovas dėl protestų kaltina socialistų opozicija, kuri esą kurstė piliečių nepasitenkinimą.

Savo ruožtu konservatyvi Boiko Borisovo vyriausybė teigia, kad šalies taikomi mokesčiai benzinui yra žemiausi Europos Sąjungoje (ES).

Tuo tarpu protestuotojai piktinasi, kad Rusijos „Lukoil“ benzino rinkoje turi faktinį monopolį, nes įmonei priklauso vienintelis naftos perdirbimo kompleksas.