Bulgarija žada nebedalinti ES pasų stambiems investuotojams
Bul­ga­ri­ja an­tra­die­nį pa­skel­bė pla­nuo­jan­ti pi­lie­ty­bės įsta­ty­mų re­for­mas, įskai­tant spren­di­mą at­si­sa­ky­ti prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mos „auk­si­nių pa­sų“ sche­mos, pa­gal ku­rią šios Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę ga­lė­jo gau­ti stam­būs in­ves­tuo­to­jai.

„Pakeitimų dalis bus (galimybės) gauti Bulgarijos pilietybę per investicijas panaikinimas“, – sakoma Teisingumo ministerijos pareiškime.

Nuo 2013 metų Bulgarija leisdavo prašyti pilietybės mainais į mažiausiai 500 tūkst. eurų investicijas.

Europos Komisija reiškė susirūpinimą, kad tokios schemos galėtų kelti grėsmę saugumui ir skatinti korupciją.

Spalį paskelbtoje ataskaitoje nevyriausybinės organizacijos „Transparency International“ ir „Global Witness“ sako, kad tokios schemos, kurias vykdo Austrija, Bulgarija, Kipras ir Malta, kelia pinigų plovimo grėsmę ir yra „patraukli perspektyva nusikaltėliams ir korumpuotiems“ asmenims.

Keliolika kitų valstybių siūlo leidimus gyventi tuo pačiu pagrindu, ir ataskaitoje sakoma, kad per 10 metų visoje Europos Sąjungoje buvo išduota 6 tūkst. tokių pasų ir 100 tūkst. leidimų gyventi.

Bulgarijos teisingumo ministerija nurodė, kad su šios šalies schema „iš tikrųjų nebuvo pasiektas tikslas pritraukti užsienio investicijų, kurti darbo vietas ir prisidėti prie augimo“.

Ministerija taip pat paskelbė kitus pakeitimus, kuriais siekiama pažaboti piktnaudžiavimą sistema, numatančia galimybę etniniams bulgarams kitose šalyse prašyti Bulgarijos pilietybės.

Šiai kategorijai priklauso dauguma iš maždaug 15 tūkst. Bulgarijos pilietybę natūralizacijos tvarka pernai įgijusių asmenų.

Ateityje pilietybės prašantys asmenys turės „gerai išmokti bulgarų kalbą ir turėti darbą bei pakankamai lėšų Bulgarijoje“, nurodė ministerija.

Pernai spalį keli aukščiausio rango pareigūnai buvo apkaltinti kyšių paėmimu mainais į pažymas apie bulgarišką kilmę, su kuriomis kyšių davėjai galėjo gauti bulgariškus pasus.

Be to, antradienį Bulgarijos pareigūnai patvirtino atšaukę Rusijos telekomo magnato Sergejaus Adonjevo bulgarišką pasą, kurį jis gavo 2008 metais už „ypatingus nuopelnus“ Bulgarijai. Tokia garbė suteikiama užsieniečiams, pasiekusiems laimėjimų visuomeninėje, ekonomikos, mokslo, technologijų, kultūros ar sporto srityse.

Teisingumo ministerija naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad S. Adonjevo pilietybė gegužės mėnesį buvo atšaukta iškilus į viešumą apkaltinamajam nuosprendžiui Jungtinėse Valstijose už pinigų plovimą.