Briuselis neseks JAV pavyzdžiu dėl Irano
Eu­ro­pos Są­jun­ga tę­sia dir­bą, vyk­dy­da­ma sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus pa­gal Bend­rą­jį iš­sa­mų veiks­mų pla­ną (Joint Comp­re­hen­si­ve Plan of Ac­tion – JCPA) dėl Ira­no bran­duo­li­nės prog­ra­mos, pir­ma­die­nį pra­ne­šė ES už­sie­nio po­li­ti­kos va­do­vės Fe­de­ri­cos Mog­he­ri­ni at­sto­vė.

„Šiuo metu vyksta darbas. Europos Sąjunga aiškiai pareiškė, kad nori išsaugoti (JCPA) tol, kol Iranas laikysis savo įsipareigojimų“, – per spaudos konferenciją Briuselyje sakė Maja Kocijančič, atsakydama į klausimą, kada bus paskelbta, kokių priemonių imsis ES dėl prekybos su Iranu.

Ji priminė, kad ES jau žengė nemažai žingsnių: atnaujino Blokavimo statutą dėl amerikiečių sankcijų Iranui atnaujinimo, finansavo virtinę ekonominio bendradarbiavimo projektų, ruošia kitas priemones, susijusias su susitarimu dėl Irano branduolinės programos.

„Šiuo metu negaliu jums pranešti daugiau detalių, tačiau galiu patvirtinti, kad darbas vyksta“, – patikino M. Kocijančič.