Britų vyriausybė: JK ir ES pasiekė susitarimą dėl „Brexit“
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ir Eu­ro­pos Są­jun­ga pa­sie­kė su­si­ta­ri­mą dėl „Bre­xit“, ku­rį JK vy­riau­sy­bė svars­tys spe­cia­lia­me po­sė­dy­je, an­tra­die­nį pra­ne­šė bri­tų prem­je­rės The­re­sos May biu­ras.

„(Ministrų) kabinetas susitiks rytoj (trečiadienį) 14 val. (vietos, 16 val. Lietuvos laiku), kad apsvarstytų susitarimo projektą, kurį derybininkų komandos pasiekė Briuselyje, ir nuspręstų dėl tolesnių žingsnių“, – sakoma Dauningo gatvės pareiškime.

Kiek anksčiau britų ir airių žiniasklaida, remdamasi šaltiniais vyriausybėje, paskelbė, kad Londono ir Briuselio derybininkai „techniniu lygiu“ susitarė dėl „Brexit“ sąlygų ir kad buvo išspręstas svarbiausias „Brexit“ derybas stabdęs klausimas – dėl Airijos sienos.