Britų televizija: Solsberyje esantis Skripalio namas išvalytas nuo „Novičioko“ pėdsakų
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos val­džios par­ei­gū­nai pa­tvir­ti­no, kad bu­vu­sio dvi­gu­bo ru­sų agen­to Ser­ge­jaus Skri­pa­lio na­mas Sols­be­ry­je bu­vo iš­va­ly­tas nuo ko­vi­nės ne­rvus par­aly­žiuo­jan­čios me­džia­gos „No­vi­čiok“ pėd­sa­kų ir yra sau­gus, pra­ne­šė te­le­vi­zi­ja „Sky News“.

Šis namas bus perduotas Viltšyro grafystės tarybai ir ateityje bus naudojamas kaip gyvenamasis, nurodoma reportaže.

„Vyriausybė bendradarbiauja su nuosavybės savininke Viltšyro grafystės taryba ir jos partneriais atliekant namo rekonstrukciją ir remontą. Darbams pasibaigus, šis namas vėl bus eksploatuojamas“, – sakoma Britanijos Aplinkos, maisto ir kaimo reikalų departamento (DEFRA) pareiškime. Jį citavo televizija.

Televizijos šaltinių teigimu, šis namas netaps turistų traukos objektu, o bus naudojamas kaip paprastas būstas.

Po S. Skripalio ir jo dukters apnuodijimo 2018 metų kovą ekspertai bendrai praleido daugiau nei 13 tūkst. valandų namo tvarkymui, kad jis taptų nepavojingas gyventi. Šis namas buvo paskutinis iš 12 zonų, pripažintų nepavojingomis po apnuodijimo incidento.

Buvęs Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU pulkininkas S. Skripalis ir suaugusi jo duktė Julija pernai kovo 4 dieną buvo rasti be sąmonės ant parko suoliuko Solsberyje. Jie buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje pagaminta itin toksiška nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“. Britanijos vyriausybė sako, kad šiai atakai „beveik neabejotinai“ pritarė Rusijos valstybė.

Maskva tokius kaltinimus kategoriškai neigia.