Britų parlamentas balsavo prieš pakartotinį referendumą
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės par­la­men­ta­rai ket­vir­ta­die­nį 334 bal­sais prieš 85 at­me­tė pa­siū­ly­mą reng­ti an­trą re­fe­ren­du­mą dėl „Bre­xit“.

Praėjus trejiems metams po to, kai šalyje vyko plebiscitas dėl JK pasitraukimo iš Europos Sąjungos, tik 85 įstatymų leidėjai pritarė pasiūlymui surengti antrą referendumą.

Dauguma leiboristų per ketvirtadienio balsavimą susilaikė.