Britų kunigaikštienė Meghan imasi karališkos šeimos pareigų
Sa­sek­so ku­ni­gaikš­tie­nės Meg­han vaid­muo Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­ra­liš­ko­je šei­mo­je da­ro­si vis la­biau pa­ste­bi­mas – ji im­asi glo­bo­ti ke­tu­rias or­ga­ni­za­ci­jas, įskai­tant pres­ti­ži­nį Na­cio­na­li­nį tea­trą.

Kensingtono rūmai ketvirtadienį pranešė, kad Meghan nuo šiol patronuos dvi anksčiau karalienės Elizabeth II (Elzbietos II) globotas organizacijas ir taps dar dviejų globėja.

Karalienė jai „perdavė“ Nacionalinio teatro ir Sandraugos universitetų asociacijos globėjos vaidmenis, informavo rūmai.

Be to Meghan taps dviejų labdaros organizacijų – labiausiai pažeidžiamų moterų darbo įgūdžiais besirūpinančios organizacijos „Smart Works“ ir Londone bei užsienyje veikiančio liaudies judėjimo „Mayhew“– globėja.

Meghan ir jos vyras princas Harry šį pavasarį turėtų susilaukti pirmagimio.