Britų ir airių premjerai susitiks aptarti „Brexit“
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir Ai­ri­jos prem­je­rai penk­ta­die­nį su­si­tin­ka ap­tar­ti „Bre­xit“ ir pa­mė­gin­ti su­si­tar­ti dėl kon­tro­ver­siš­kos „ap­sid­rau­džia­mo­sios prie­mo­nės“ (backs­top), ku­ria sie­kia­ma iš­sau­go­ti at­vi­rą Šiau­rės Ai­ri­jos ir Ai­ri­jos Res­pub­li­kos sie­ną.

Britų premjerė Theresa May penktadienį Dubline vakarieniaus su airių vyriausybės vadovu Leo Varadkaru ir bandys prastumti savo poziciją, kad reikia pakoreguoti „Brexit“ susitarimą su Briuseliu.

Praėjusį mėnesį britų parlamentas rekordiška balsų dauguma atmetė „Brexit“ planą, dėl kurio Th. May vyriausybė kruopščiai derėjosi su Europos Sąjunga daugiau kaip pusantrų metų.

Dabar premjerė tariasi dėl pakeitimų, kurie tiktų parlamentarams, nuogąstaujantiems, kad dėl „apsidraudžiamosios priemonės“ prie ES taisyklių būtų pririšta visa Britanija, o ypač Šiaurės Airija.

JK turi pasitraukti iš ES kovo 29-ąją, tad Londono bandymas paskutinę minutę pakeisti susitarimą Bendrijos lyderius suerzino.

Vis dėlto abi pusės per išvakarėse Briuselyje surengtą susitikimą sutarė surengti daugiau derybų, kad būtų išvengta Jungtinės Karalystės išstojimo iš Bendrijos be jokios sutarties.

Be to, penktadienį derybų susitinka britų ir airių generaliniai prokurorai, kad aptartų Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos sienos klausimą.