Britų atsakas: 23 rusų diplomatai pakuojasi lagaminus
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­rė The­re­sa May tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad Ru­si­jos vals­ty­bė yra „kal­tin­ti­na“ dėl bu­vu­sio ru­sų šni­po Ser­ge­jaus Skri­pa­lio ir jo du­kros ap­nuo­di­ji­mo ko­vi­ne che­mi­ne me­džia­ga per in­ci­den­tą vie­na­me Ang­li­jos mies­te.

„Rusijos valstybė yra kaltintina dėl pasikėsinimo nužudyti“ buvusį Rusijos karinės žvalgybos pulkininką Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją, Th. May sakė parlamento nariams.

Ji pridūrė, kad Jungtinė Karalystė išsiųs iš šalies 23 Rusijos diplomatus.

Tai bus didžiausias Rusijos diplomatų išvarymas po Šaltojo karo pabaigos.

Ambasada smerkia tokius veiksmus

Rusijos ambasada Londone trečiadienį pasmerkė Britanijos „priešiškus veiksmus“, išreikštus baudžiamųjų priemonių pavidalu, reaguojant į buvusio dvigubo rusų agento apnuodijimą.

„Mes laikome šiuos priešiškus veiksmus visiškai nepriimtinus, nepateisinamus ir trumparegiškus, – sakoma ambasados pranešime. – Visa atsakomybė dėl Rusijos ir JK santykių pablogėjimo tenka dabartinei politinei Britanijos vadovybei“.