Britanijos parlamentas balsuos dėl „Brexit“ sutarties „iki sausio 21-osios“
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­rė The­re­sa May leis ša­lies įsta­ty­mų lei­dė­jams iki sau­sio 21 die­nos bal­suo­ti dėl vy­riau­sy­bės ir Briu­se­lio su­de­rė­tos „Bre­xit“ su­tar­ties, an­tra­die­nį pa­skel­bė jos at­sto­vas.

Jungtinės Karalystės parlamento balsavimas dėl išstojimo iš Europos Sąjungos sutarties turėjo įvykti antradienį, bet Th. May pirmadienį jį atidėjo, įsitikinusi, kad nėra užsitikrinusi pakankamo įstatymų leidėjų palaikymo šiam dokumentui.

„Vyriausybė užtikrins, kad šis klausimas būtų grąžintas į Bendruomenių Rūmus iki sausio 21 dienos“, – sakė premjerės atstovas.