Britanijoje atsistatydino Londono sprendimais dėl „Brexit“ nepatenkintas ministras
Vie­nas Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos vy­riau­sy­bės jau­nes­ny­sis mi­nis­tras ket­vir­ta­die­nį at­sis­ta­ty­di­no par­eiš­kęs ne­su­tin­kan­tis su spren­di­mu leis­ti par­la­men­tui ati­dė­ti JK iš­sto­ji­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos vė­les­niam lai­kui ir at­mes­ti pa­si­trau­ki­mo be su­tar­ties ga­li­my­bę.

Buvusio žemės ūkio ministro George'o Eustice'o teigimu, Jungtinė Karalystė „negali išsiderėti sėkmingo „Brexit“, jei esame pasiruošę išeiti pro duris“.

Premjerė Theresa May šią savaitę pareiškė, kad įstatymų leidėjams dar kartą atmetus jos „skyrybų sutartį“, jie galės nuspręsti, ar siekti „Brexit“ atidėjimo.

Tokį žingsnį vyriausybės vadovė žengė nusileidusi didėjančiam parlamentarų spaudimui atsikratyti rizikos, kad Britanija galėtų išstoti nepasiekusi sutarties dėl būsimų santykių su bloku – nuogąstaujama, kad tokia baigtis lemtų didelį ekonomikos sutrikdymą.

Užkietėjęs „Brexit“ šalininkas G. Eustice'as savo atsistatydinimo rašte pabrėžė, kad šis sprendimas „nuves iki virtinės įvykių, po kurių ES diktuos bet kokio prašymo dėl atidėjimo sąlygas ir galutinai pažemins mūsų šalį“.