Britanija ir ES susitarė surengti daugiau derybų „Brexit“ klausimais
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Jea­nas-Clau­de'as Junc­ke­ris ir Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May ket­vir­ta­die­nį su­si­ta­rė su­reng­ti to­les­nių de­ry­bų dėl Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, įvy­kus jųd­vie­jų „e­ner­gin­gam“ su­si­ti­ki­mui Briu­se­ly­je.

ES vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier pirmadienį Strasbūre susitiks su britų „Brexit“ sekretoriumi Stephenu Barclay, o Th. May ir J.-C. Junckeris surengs dar vieną susitikimą iki vasario pabaigos, sakė EK pirmininko atstovas Margaritis Schinas.

Vis dėlto J.-C. Junckeris sakė Th. May, kad kitos 27 ES narės dėl pernai lapkritį parengtos „Brexit“ sutarties“ iš naujo nesiderės.

Pasak M. Schino, J.-C. Junckeris „pabrėžė, kad ES27 iš naujo nebeatvers išstojimo sutarties, kuri yra rūpestingai subalansuotas kompromisas“.

Atstovas pridūrė, kad Th May „iškėlė įvairių galimybių“ apeiti daugiausiai nesutarimų kurstantį klausimą – susitarimą dėl vadinamosios apsidraudžiamosios priemonės (backstop), turinčią neleisti vėl atsirasti realiai sienai tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos.

Po maždaug pusantros valandos trukusio J.-C. Junckerio ir Th. May susitikimo M. Schinas sakė, kad ES ir Britanija jau „padarė reikšmingų nuolaidų, kad užsitikrintų sutartį“.