Britai renkasi Vokietijos pilietybę
Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai nu­spren­dus trauk­tis iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, Vo­kie­ti­jos pi­lie­ty­bę ga­vu­sių bri­tų skai­čius ge­ro­kai iš­au­go, ro­do tre­čia­die­nį pa­skelb­ti ofi­cia­lūs duo­me­nys.

„Ryšys su artėjančiu „Brexit“ yra akivaizdus: per dvejus metus, 2016-aisiais ir 2017-aisiais, Vokietijos pilietybę gavo 10 358 britai – tai yra daugiau nei dukart daugiau nei per laikotarpį nuo 2000 iki 2005 metų“, – skelbia federalinė statistikos tarnyba „Destatis“.

2015-aisiais Vokietijoje buvo natūralizuoti 622 britai, o 2016 metais šis skaičius išaugo daugiau nei tris kartus ir pasiekė 2 865. Augimo tendencija išliko ir 2017 metais, kai buvo pasiektas naujas rekordas ir Vokietijos pilietybė buvo suteikta 7 493 britams.

Dabar britai yra antra pagal dydį Vokietijos pilietybės siekianti užsieniečių grupė po turkų.