Britai pasiskundė cheminio ginklo kontrolieriams
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja in­for­ma­vo Che­mi­nio gink­lo užd­rau­di­mo or­ga­ni­za­ci­ją (OPCW) apie in­ci­den­tą Eims­be­ry­je, kur bu­vo du žmo­nės, kaip ma­no­ma, bu­vo pa­veik­ti tos pa­čios ne­rvus par­aly­žiuo­jan­čios, kaip ir anks­čiau šiais me­tais ta­me pa­čia­me pie­tų Ang­li­jos ra­jo­ne ap­nuo­dy­tas bu­vęs dvi­gu­bas ru­sų agen­tas ir jo duk­tė, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė te­le­vi­zi­ja „Sky News“.

„Theresa May informavo Cheminio ginklo uždraudimo organizaciją apie neseniai įvykusį incidentą“, – pranešė televizija.

„Visos mano mintys sukasi apie Eimsberio ir Solsberio aukas ir gyventojus“, – pareiškė Th. May.

Ji pabrėžė, kad po kovą įvykusio ankstesnio incidento, kai buvęs Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU pulkininkas Sergejus Skripalis ir jo dukra Julija buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje sukurta nervus paralyžiuojančia medžiaga Solsberio mieste, jo gyventojai pademonstravo „neįtikėtiną drąsą, ramybę ir tvirtumą“.

Premjerė pažadėjo, kad britų valdžia ir toliau rems vietos gyventojus.

Tuo metu ministrės pirmininkės atstovas pareiškė, kad tyrimą atliekantys pareigūnai ieško galimo ryšio tarp incidento Eimsberyje, esančiame netoli Solsberio, ir „Skripalių bylos“.

Birželio 30 dieną 45 metų vyras ir 44 metų moteris buvo rasti netekę sąmonės viename ramiame, neseniai pastatytame rajone Eimsberio miestelyje, esančiame netoli garsiojo priešistorinio Stounhendžo monumento.

Charlie Rowley ir Dawn Sturgess į Solsberio ligoninę buvo atvežti kritinės būklės.

Pasak policijos, pirmoji į ligoninę buvo atvežta D. Sturgess. Liudininkai pasakojo, kad prieš prarasdama sąmonę moteris skundėsi galvos skausmu, o paskui jai prie burnos atsidaro putų. Netrukus putos pastebėtos ir pas Ch. Rowley. Poros draugas pasakojo, kad nukentėjusysis nereagavo į aplinką, leido keistus garsus ir „buvo panašus į zombį“. Vyras vėliau taip pat buvo nuvežtas į ligoninę.

Vėliau policija pranešė, kad pora apsinuodijo nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“. Pasak Londono, šia medžiaga anksčiau buvo apnuodyti Skripaliai. Didžiosios Britanijos valdžia dėl šio incidento kaltina Rusiją, bet Maskva griežtai neigia esanti kaip nors su tuo susijusi.