Bręsta apkalta Theresai May
Bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May prieš­inin­kai ga­li už­si­ti­krin­ti pa­kan­ka­mą par­amą ga­li­mam bal­sa­vi­mui dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo jos vy­riau­sy­be, penk­ta­die­nį pra­ne­šė te­le­vi­zi­ja „Sky News“.

Tokią informaciją televizijai pateikė šaltinis, susijęs su valdančiąja Konservatorių partija.

Šaltiniai taip pat pranešė, kad visi konservatorių partinės drausmės prižiūrėtojai gavo nurodymą atšaukti suplanuotus susitikimus ir grįžti į Londoną.

Tuo tarpu laikraštis „The Independent“ rašė, kad ne mažiau kaip 18 deputatų jau viešai paskelbė išsiuntę laiškus, kuriuose reiškiamas nepasitikėjimas Th. May dėl jos „Brexit“ plano. Tačiau daug deputatų gali viešai ir neskelbti apie tokio laiško išsiuntimą.

Kai kuriais duomenimis, visi balsavimui inicijuoti būtini 48 laiškai jau galėjo būti nusiųsti Konservatorių partijos eilinių narių komitetui (1922-ųjų komitetui).

Ketvirtadienį britų žiniasklaida pranešė, kad Konservatorių partijos nariai siunčia laiškus, kuriuose reiškia nepasitikėjimą partijos lydere Th. May.

Pagal partijos taisykles balsavimui dėl nepasitikėjimo lyderiu inicijuoti reikia 15 proc. parlamente dirbančių konservatorių atitinkamų laiškų 1922-ųjų komiteto vadovui Grahamui Brady.

Šiuo metu 15 proc. konservatorių parlamente sudaro 48 žmonės.

Didelę įtaką partijos politikai darantis komitetas tuomet svarsto gautus laiškus ir sprendžia, ar surengti balsavimą, kuriame dalyvauja visi Konservatorių partijos parlamentarai.

Kad liktų partijos lydere, Th. May per šį balsavimą turėtų surinkti paprastą balsų daugumą.