Bosnijos serbų lyderis neigia Srebrenicos žudynių mastą
Bos­ni­jos ser­bų ly­de­ris an­tra­die­nį par­agi­no vy­riau­sy­bę at­šauk­ti at­as­kai­tą, ku­rio­je pri­pa­žįs­ta­ma, kad 1995-ai­siais Sreb­re­ni­co­je bu­vo iš­žu­dy­ta apie 8 tūkst. Bos­ni­jos mu­sul­mo­nų vy­rų ir ber­niu­kų.

Kalbėdamas autonominės Serbų respublikos parlamente Miloradas Dodikas paragino įstatymų leidėjus atšaukti 2004-aisiais ankstesnės vyriausybės paskelbtą ataskaitą, kurioje pripažįstamos žudynės – didžiausios Europoje po Antrojo pasaulinio karo.

Daugelis analitikų mano, kad diskusiją apie Srebrenicą atnaujinęs M. Dodikas siekia užsitikrinti griežtosios linijos Bosnijos serbų paramą prieš spalio 7-ąją vyksiančius visuotinius rinkimus.

M. Dodikas, pasisakantis už tai, kad Bosnijos serbų teritorijos atskiltų ir prisijungtų prie Serbijos Respublikos, visada atmesdavo Jungtinių Tautų karo nusikaltimų tribunolo nutarimus, kad Srebrenicoje buvo įvykdytas genocidas.