Borisas Johnsonas Khashoggi nužudymą palygino su pasikėsinimu į Skripalius
Bu­vęs bri­tų už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas straips­ny­je lai­kraš­ty­je „The Dai­ly Te­leg­raph“ Sau­do Ara­bi­jos opo­zi­ci­jos žur­na­lis­to Ja­ma­lo Khas­hog­gi  mir­tį Stam­bu­le pa­ly­gi­no su pa­si­kė­si­ni­mu nu­žu­dy­ti bu­vu­sį ru­sų šni­pą Ser­ge­jų Skri­pa­lį ir jo duk­te­rį Ju­li­ją Ang­li­jos Sols­be­rio mies­te.

„Piktadarystė Solsberyje ir Khashoggi nužudymas atrodo panašaus tipo įvykiai: susidorojimas su oponentais užsienio teritorijoje, palaikant vyriausybei. Vykdymo metodų barbariškumas turi pasiųsti siaubą varantį perspėjimą kiekvienam iš šalies išvykusiam žurnalistui arba tiems, kas drįsta stoti prieš režimą“, – rašė B. Johnsonas.

Jo nuomone, J. Khashoggi nužudymas buvo tyčinis, o ne atsitiktinis. B. Johnsonas mano, jog tikslas, be kitų dalykų, buvo pasiųsti žinią potencialiems priešininkams, kurie gyvena užsienyje ir galvoja, kad yra apsaugoti.

„Kad ir kas jūs esate, kad ir kur esate, mes galime jus pasiekti ir mums nerūpi, kas, kaip jums atrodo, jus saugo“, – J. Khashoggi nužudymo ir užpuolimo Solsberyje tikslą suformulavo B. Johnsonas.

Jis taip pat paragino Vakarų visuomenę neleisti šiai schemai tapti šablonu.

„Tai neturi tapti šablonu. Mes negalime paprasčiausiai leisti tam įvykti“, – rašė jis.

„Britanija ir JAV turi vadovauti kitoms šalims siekiant deramai patraukti atsakomybėn Saudo Arabiją. (J. Khashoggi) palaikai turi būti surasti. Nužudymo garso įrašas, kurį, kaip kalbama, turi turkų pareigūnai, jeigu egzistuoja, turi būti paviešintas... Britanija turi parengti sankcijas tiems, kas kaltas dėl šio žurnalisto žiaurios žmogžudystės įvykdymo ar pritarimo jai“, – pabrėžė buvęs britų užsienio reikalų sekretorius.

Politikas mano, kad dabar, po tokių įvykių, pats laikas spausti Saudo Arabiją dėl karo Jemene užbaigimo, atsižvelgiant į didėjančią humanitarinę katastrofą šioje šalyje.

B. Johnsono nuomone, Saudo Arabijos sosto įpėdiniui princui Mohammedui bin Salmanui, kurį Vakarai laiko potencialiu karalystės reformuotoju, reikia palaikyti Jungtinių Tautų specialiojo pasiuntinio Jemenui Martino Griffithso pasiūlymą skirti husių sukilėliams dalį įtakos vyriausybėje ir apsaugoti Jemeną nuo Irano įtakos.