Borisas Johnsonas: „Brexit“ svajonė miršta“
Iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­riaus pos­to at­sis­ta­ty­di­nęs Bo­ri­sas John­so­nas pir­ma­die­nį par­eiš­kė, jog „Bre­xit“ sva­jo­nė mirš­ta“, o Lon­do­no pla­nai lik­ti ar­ti­mam su Eu­ro­pos Są­jun­ga reiš­kia, kad jis tu­rės „ko­lo­ni­jos sta­tu­są“.

Dviejų puslapių laiške premjerei Theresai May B. Johnsonas sakė, kad nors iš pradžių jis pritarė vyriausybės planui dėl „Brexit“, dabar jis „stringa gerklėje“.

Buvęs britų diplomatijos vadovas kaltino Th. May mojuojant „baltomis vėliavomis“ – esą pasiduodant derybose su ES.

B. Johnsonas savo laiške tvirtino, jog premjerės planai palaikyti artimus ekonominius ryšius su Bendrija reiškia, kad Britanija siekia „pusiau „Brexit“, o tokiu atveju šalis turėtų ES „kolonijos statusą“.

„Brexit“ svajonė miršta, uždusinta nereikalingo nepasitikėjimo savimi“, – pareiškė jis.

Th. May šalininkai nerimauja, kad iš pareigų gali pasitraukti ir daugiau ministrų, o „Brexit“ idėją palaikantys parlamentarai iš jos Konservatorių partijos gali inicijuoti balsavimą dėl nepasitikėjimo premjere.

B. Johnsonas savo atsistatydinimo pareiškimą įteikė pirmadienį, o sekmadienį vakare atsistatydino Britanijos „Brexit“ sekretorius Davidas Davisas.

Th. May parlamente sakė, kad su D. Davisu ir B. Johnsonu nesutarta dėl „Brexit“ sąlygų.