Boltonas: Trumpas nori susitikti su Putinu Paryžiuje lapkričio 11 dieną
JAV va­do­vas Do­nal­das Trum­pas no­ri su­si­tik­ti su Ru­si­jos pre­zi­den­tu Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu, kai jie abu lap­kri­čio 11 die­ną at­vyks į Par­yžių da­ly­vau­ti Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos me­ti­nių mi­nė­ji­me, an­tra­die­nį sa­kė JAV pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais Joh­nas Bol­to­nas.

„Manau, kad prezidentas Trumpas lauks (galimybės) pamatyti jus Paryžiuje, Paliaubų 100-ųjų metinių iškilmių užkulisiuose“, – Maskvoje susitikęs su V. Putinu pasakė J. Boltonas.

V. Putinas savo ruožtu atsakė: „Būtų naudinga tęsti tiesioginį dialogą su Jungtinių Valstijų prezidentu,.. pavyzdžiui, Paryžiuje, jei amerikiečių pusė tuo suinteresuota.“

Tiek D. Trumpas, tiek V. Putinas lapkričio 11-ąją dalyvaus Pirmojo pasaulinio karo pabaigos metinių minėjimo renginiuose; Paryžiuje tądien laukiama 60 valstybių lyderių.

Paskutinį kartą JAV ir Rusijos prezidentai buvo susitikę liepą Helsinkyje. Po šio susitikimo D. Trumpas sulaukė griežtos kritikos už tai, kad per daug nuolaidžiavo savo Rusijos kolegai.

J. Boltonas pirmadienį buvo susitikęs su keliais aukšto rango Rusijos pareigūnais, o antradienį įvyko jo derybos su V. Putinu.

JAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Maskvoje vieši D. Trumpui savaitgalį pareiškus, kad jis nori pasitraukti iš INF sutarties, prieš tris dešimtmečius pasirašytos tuomečio JAV prezidento Ronaldo Reagano ir paskutiniojo Sovietų Sąjungos lyderio Michailo Gorbačiovo.