Bloombergas iššūkio Trumpui nemes
Bu­vęs Niu­jor­ko me­ras Mi­chae­las Bloom­ber­gas, de­mo­kra­tas ir mi­li­jar­die­rius, ne­slė­pęs am­bi­ci­jų mes­ti iš­šū­kį Do­nal­dui Trum­pui bū­si­muo­se pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad 2020 me­tais ne­kan­di­da­tuos į vals­ty­bės va­do­vo pos­tą.

„Manau, įveikčiau Donaldą Trumpą visuotiniuose rinkimuose. Tačiau puikiai suprantu, jog būtų nelengva užsitikrinti galimybę tapti Demokratų partijos kandidatu rinkimuose esant tokiai varžovų gausai“, – rašoma M. Bloombergo pareiškime.

Buvęs Niujorko meras pažymėjo, jog labai svarbu, kad „po ketverių chaoso, suirutės ir apgaulės metų“ demokratai ateinančiais metais iškovotų pergalę.

M. Bloombergas sakė, kad užuot kandidatavęs į prezidento postą, jis ketina nemažą dalį savo finansinių pajėgumų skirti „vienoms opiausių“ šalies problemų spręsti. Tarp šių problemų jis paminėjo klimato kaitą, su šaunamaisiais ginklais susijusį smurtą, opioidų krizę, aukštojo mokslo prieinamumą.