Bevizis režimas Turkijai dar ne dabar
Tur­ki­ja įvyk­dė vi­sus 72 Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­la­vi­mus, kad ša­lies pi­lie­čiai į Bend­ri­ją ga­lė­tų ke­liau­ti be vi­zų, tre­čia­die­nį par­eiš­kė pre­zi­den­to Re­ce­po Tayyi­po Er­do­ga­no at­sto­vas.

Prezidento atstovas spaudai Ibrahimas Kalinas pareiškė, kad Ankara jau pateikė visus reikalingus dokumentus ES pareigūnams prieš kovą vyksiantį Bendrijos ir Turkijos viršūnių susitikimą.

Jis sakė besitikintis, kad teisė keliauti į ES be vizų turkams bus suteikta šiemet. Pasak I. Kalino, tai suteiktų „naują postūmį Turkijos ir ES santykiams“.

2016 metų kovą ES ir Turkija pasirašė sutartį, kurioje buvo numatyta paspartinti narystės ES derybas, sušvelninti vizų reikalavimus Turkijos piliečiams ir skirti milijardinę paramą Turkijai, mainais į migrantų srauto, kuris plūsta į Europą iš Sirijos ir Irako, sustabdymą.

Vis dėlto Ankarai nepavyko įgyvendinti visų 72 jai iškeltų reikalavimų, kad būtų įvestas bevizis režimas.

I. Kalinas savo ruožtu tvirtino, kad Turkija atitinka visus svarbiausius kriterijus, nors daugiau detalių nepateikė.