Berlyne šimtai neonacių surengė eiseną
Šim­tai ne­ona­cių Ber­ly­no cen­tre šeš­ta­die­nį su­ren­gė ei­se­ną, ku­rios me­tu mo­ja­vo Vo­kie­ti­jos im­pe­ri­jos vė­lia­vo­mis, o juos nuo pro­tes­tuo­to­jų sau­go­jo riau­šių po­li­ci­ja.

Berlyno policijos atstovas Thilo Cablitzas sakė, kad policininkai buvo priversti jėga patraukti kai kuriuos kairiųjų politinių pažiūrų protestuotojus, kurie prieš neonacius protestavo sėdėdami.

Jis pridūrė, kad į kai kuriuos neonacius protestuotojai mėtė akmenis ir butelius. Vis dėlto T. Cablitzas negalėjo patvirtinti, kiek žmonių eitynių metu buvo sužeista.

Radikalios dešinės demonstrantai vilkėjo baltais marškinėliais, paminėdami 31-ąsias aukšto nacistinės Vokietijos pareigūno Rudolfo Hesso mirties metines bei skandavo tokius šūkius kaip „Aš nieko nesigailiu“.

Niurnbergo procese už savo vaidmenį planuojant Antrąjį pasaulinį karą iki gyvos galvos nuteistas R. Hessas mirė 1987-ųjų rugpjūčio 17 dieną.