Berlynas paragino Maskvą „nutraukti“ kibernetinį šnipinėjimą
Ber­ly­nas penk­ta­die­nį par­agi­no Mask­vą „nu­trauk­ti“ ki­ber­ne­ti­nį šni­pi­nė­ji­mą ir par­eiš­kė pri­ta­rian­ti Lon­do­no ir Ams­ter­da­mo iš­va­dai, kad už mė­gi­ni­mą įsi­lauž­ti į Che­mi­nio gink­lo užd­rau­di­mo or­ga­ni­za­ci­jos (OPCW) tink­lą bu­vo at­sa­kin­ga Ru­si­jos ka­ri­nės žval­gy­bos agen­tū­ra GRU.

„Raginame Rusiją prisiimti atsakomybę ir nutraukti tokio pobūdžio veiksmus“, – sakė Vokietijos vyriausybės atstovas Steffenas Seibertas.

Pasak jo, minėtas incidentas rodo, kaip svarbu „dalintis su kitomis šalimis informacija apie panašias atakas“.

Ketvirtadienį Didžiosios Britanijos lyderė Theresa May ir Nyderlandų premjeras Markas Rutte GRU kibernetinę veiklą pavadino nepriimtina.

Tą pačią dieną išplatintame bendrame pareiškime abiejų šalių vadovai pabrėžė, kad ketvirtadienį paskelbtos žinios apie Vakarų tarnybų sustabdytą operaciją „atskleidė naujų faktų apie Rusijos karinės žvalgybos GRU nepriimtiną veiklą“.

Pareiškime teigiama, kad ši agentūra „visame pasaulyje atakavo įstaigų, įskaitant Hagoje įsikūrusią Cheminio ginklo uždraudimo organizaciją“.