Benjaminas Netanyahu vyksta įspėti Vladimirą Putiną
Iz­rae­lio prem­je­ras Ben­ja­mi­nas Ne­ta­nya­hu pir­ma­die­nį vyks­ta į Mask­vą su trum­pu dar­bo vi­zi­tu ir ke­ti­na pers­pė­ti Ru­si­jos pre­zi­den­tą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną dėl nu­ma­no­mų Ira­no pa­stan­gų mi­li­ta­ri­zuo­ti Li­ba­ną.

Prieš išvykdamas B. Netanyahu sakė, kad Iranas siekia paversti Libaną „viena milžiniška raketų aikštele – prieš Izraelio Valstybę nukreiptų tiksliai nutaikomų raketų aikštele, ir mes su tuo nesitaikstysime“.

Abu lyderiai neretai susitikdavo koordinuoti savo veiksmų Sirijoje, kur Rusija yra dislokavusi nemažas pajėgas. Izraelis taip pat perspėdavo V. Putiną apie Irano didinamas pastangas padidinti savo karinį buvimą Sirijoje ir Libane, netoli žydų valstybės sienos.

Izraelio kariuomenės vyriausiasis atstovas brigados generolas Ronenas Manelisas sekmadienį keliuose arabiškuose tinklalapiuose paskelbtame retame straipsnyje perspėjo Libaną dėl Irano skverbimosi. Kariškis pabrėžė, kad Izraelis yra „pasiruošęs visiems scenarijams“.