Benjaminas Netanyahu stabdo susitarimą dėl nelegalių migrantų perkėlimo
Iz­rae­lio prem­je­ras Ben­ja­mi­nas Ne­ta­nya­hu an­tra­die­nį sa­kė, kad pa­di­dė­jus de­ši­nio­jo spar­no rin­kė­jų spau­di­mui at­šau­kia su­si­ta­ri­mą su Jung­ti­nių Tau­tų pa­bė­gė­lių rei­ka­lų agen­tū­ra dėl tūks­tan­čių af­ri­kie­čių mig­ran­tų per­kė­li­mo.

Pirmadienį po pietų pats B. Netanyahu per televiziją paskelbė apie susitarimą dėl afrikiečių migrantų, kuriems grėsė deportacija, perkėlimo ir iškart išprovokavo daugelio savo tradicinių šalininkų ir dešiniojo sparno politikų, įskaitant sąjungininkus, pyktį.

Vėlai pirmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ B. Netanyahu pranešė, kad stabdo susitarimą, pagal kurį Izraelyje bent jau laikinai būtų galėję likti tūkstančiai migrantų.

Anksčiau pirmadienį Izraelis skelbė, kad sudarė susitarimą su JT pabėgėlių reikalų agentūra UNHCR, turėjusį pakeisti prieštaringai vertinamą planą deportuoti afrikiečius migrantus. Pagal naująjį planą, tūkstančiai šių žmonių turėjo būti išsiųsti į juos sutinkančias priimti Vakarų šalis, tarp kurių B. Netanyahu paminėjo Kanadą, Vokietiją ir Italiją.

Be to, naujasis susitarimas turėjo leisti tūkstančiams kitų migrantų, daugiausiai atvykusių iš Sudano ir Eritrėjos, likti Izraelyje – bent jau laikinai.

Antradienį premjeras paskelbė, kad susitarimas po surengtų diskusijų atšaukiamas.

„Išgirdęs daugybę komentarų apie šį susitarimą, išnagrinėjau „už“ ir „prieš“, ir nusprendžiau atšaukti susitarimą“, – sakoma B. Netanyahu pareiškime.

Pagal susitarimą su JT turėjo būti panaikinta galimybė prievarta deportuoti tūkstančius migrantų į Ruandą pagal B. Netanyahu sausio mėnesį pateiktą prieštaringai vertinamą planą.

B. Netanyahu sausį buvo paskelbęs, kad bus įgyvendinama programa prieš neteisėtai atvykusius migrantus: jiems turėjo būti pasiūlyta pasirinkti savanoriškai išvykti arba būti neribotam laikui įkalintiems ir galiausiai priverstinai palikti šalį.

Atrodė, kad B. Netanyahu biuro pirmadienį paskelbtas susitarimas su JT būtų panaikinęs galimybę daugelį atvykėlių prievarta deportuoti.

Pagal naująjį planą mažiausiai 16 250 migrantų turėjo būti išsiųsti į Vakarų valstybes, tarp jų Kanadą, Vokietiją ir Italiją.

„Pagal susitarimą numatoma, kad vienam migrantui palikus šalį mes įsipareigojame suteikti laikino gyventojo statusą kitam“, – pats B. Netanyahu sakė pirmadienį kalbėdamas per televiziją.

Klausimas dėl šių migrantų, daugiausia iš Sudano ir Eritrėjos, likimo yra tapęs politine problema: religingieji ir konservatyvių pažiūrų politikai tvirtino, kad musulmonų ir krikščionių afrikiečių buvimas šalyje kelia grėsmę Izraelio žydiškumui.

B. Netanyahu jau ir taip patiria didelį politinį spaudimą dėl virtinės korupcijos tyrimų.

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, šiuo metu Izraelyje yra apie 42 tūkst. afrikiečių migrantų. Apie pusę jų sudaro vaikai, moterys arba šeimas turintys vyrai, kuriems negrėsė pavojus būti deportuotiems artimiausiu laiku.

Migrantai į Izraelį 2007 metais pradėjo plūsti per tuo metu prastai saugotą sieną su Egiptu. Vėliau to sienos ruožo apsauga buvo sustiprinta, tad jos neteisėto kirtimo atvejų dabar beveik nebepasitaiko.