Benjaminas Netanyahu rekomendacijas apkaltinti jį korupcija atmeta
Iz­rae­lio prem­je­ras Ben­ja­mi­nas Ne­ta­nya­hu tre­čia­die­nį sa­kė, kad vy­riau­sy­bė yra sta­bi­li, ir kri­ti­ka­vo po­li­ci­jos ty­ri­mą jo at­žvil­giu, de­tek­ty­vams re­ko­men­da­vus pa­teik­ti vy­riau­sy­bės va­do­vui kal­ti­ni­mus ko­rup­ci­ja.

Po tokios policijos rekomendacijos pasigirdo raginimų premjerui atsistatydinti.

„Galiu vėl patikinti jus, kad koalicija yra stabili“, – per vieną renginį Tel Avive sakė B. Netanyahu, dar kartą leisdamas suprasti, kad atsistatydinti neketina.

„Nei aš, nei niekas kitas neturime planų rinkimams. Toliau drauge dirbsime Izraelio piliečių labui iki kadencijos pabaigos“, – pabrėžė premjeras.