Bendro tyrimo dėl apnuodyto šnipo nenori
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja tre­čia­die­nį par­eiš­kė at­me­tan­ti bet ko­kią ga­li­my­bę, kad ga­lė­tų drau­ge su Ru­si­ja tir­ti bu­vu­sio ru­sų šni­po ap­nuo­di­ji­mą ne­rvus par­aly­žiuo­jan­čia me­džia­ga Ang­li­jos Sols­be­rio mies­te.

Britų atstovas Cheminio ginklo uždraudimo organizacijoje (OPCW) vykdomajai tarybai trečiadienį pareiškė, kad jos konvencijoje nėra jokio reikalavimo, kad auka „įtrauktų galimą kaltininką į bendrą tyrimą“.

JK nuolatinio atstovo OPCW pareigas einantis Johnas Foggo sakė, kad „taip padaryti būtų ydinga“.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pareiškė, kad ginče su Vakarais dėl buvusio rusų šnipo apnuodijimo Anglijoje būtina vadovautis „sveiku protu“.

Didžioji Britanija dėl kovo 4-ąją pietiniame Anglijos Solsberio mieste įvykusio incidento, kai buvo apnuodytas buvęs rusų dvigubas agentas Sergejus Skripalis ir jo dukra Julija, kaltina Maskvą.

„Tikimės, kad galiausiai įsivyraus sveikas protas, ir daugiau nebebus tokios žalos tarptautiniams santykiams, kokią matėme pastaruoju metu“, – sakė V. Putinas po derybų dėl Sirijos Ankaroje.

Surengti OPCW posėdį paprašė surengti Maskva, pareiškusi, kad ji nori „išsiaiškinti padėtį dėl kaltinimų... susijusių su incidentu Solsberyje“.

Londonas apkaltino Maskvą dėl kovo 4-ąją šiame pietiniame Anglijos mieste įvykusio incidento, kai buvęs rusų karinės žvalgybos agentūros GRU pulkininkas Sergejus Skripalis ir jo dukra Julija buvo rasti apnuodyti, kaip teigiama, Sovietų Sąjungoje sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ (Naujokas).