Belgijoje užpuolikas peiliu sužeidė policininką
Bel­gi­jos sos­ti­nė­je už­puo­li­kas pei­liu į gal­vą su­žei­dė po­li­ci­nin­ką, bu­vo pa­šau­tas ir da­bar yra „sun­kios būk­lės“, pra­ne­šė Briu­se­lio po­li­ci­ja.

Incidentas, per kurį užpuolikas peiliu į galvą sužeidė policininką, nebuvo teroristinis išpuolis, pranešė sostinės policijos ir prokuratūros atstovai.

Kaip pranešta anksčiau, užpuolikas buvo pašautas ir dabar yra „sunkios būklės“.

Incidentas įvyko pirmadienį Maksimiljeno parko rajone, kur dažnai renkasi imigrantai – daugiausia iš Šiaurės Afrikos – norintys keliauti toliau į Didžiąją Britaniją, sakė policijos atstovė Ilse Van Der Keere (Ilsė Van Der Kerė).

Remiantis policijos ir prokuratūros atstovių pateikta informacija, patruliuojantis policininkas gatvėje pastebėjo miegantį žmogų ir jį pažadinęs paprašė pasišalinti. Šis nesutiko ir išsitraukė peilį. Pareigūnams paprašius atiduoti jiems ginklą, minėtas asmuo nepakluso ir policininkai panaudojo ašarines dujas. Tada vyras smogė peiliu į veidą arčiausiai jo buvusiam pareigūnui ir jį nesunkiai sužeidė.

Antras policininkas pradėjo šaudyti ir sužeidė užpuoliką į koją ir į krūtinę. Vyras buvo nuvežtas į ligoninę.

Kol kas jo identifikuoi nepavyko.

Policija pradėjo tyrimus dėl policijos pareigūno ginklo panaudojimo ir ginkluoto užpuolimo.