Belgai atveria migrantams namus ir širdis
Briu­se­ly­je Mak­si­mi­lia­no par­ke glau­džia­si bū­riai mig­ran­tų. Žmo­nės čia žai­džia fut­bo­lą, nar­šo sa­vo iš­ma­niuo­siuo­se te­le­fo­nuo­se, slaps­to­si nuo po­li­ci­jos ir sten­gia­si ras­ti ke­lią į iš­sva­jo­tą­ją Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją. Apie tai ra­šo „The New York Ti­mes“.

Roxane Hauzeur prieš metus ėmėsi savanoriškos veiklos, kad padėtų šiems žmonėms. Moteris dirba su nauja organizacija, kuri teikia apgyvendinimą ir kitą pagalbą atvykėliams. Dauguma jų yra iš Afrikos ir siekia prieglobsčio Europoje.

Iš pradžių R. Hauzeur migrantams į parką nešdavo maisto, paveždavo, jei kas prašydavo. Vėliau ji nusprendė leisti kai kuriems pernakvoti savo nedideliame bute. Ši patirtis moterį labai paveikė. „Tai buvo tarsi cunamis mano gyvenime“, – sakė ji. Susipažinusi su svetimšaliais Roxane suprato, kad jie yra labai panašūs į ją.

Savanorė vaišina migrantus vakariene.nytimes.com nuotrauka

2015 metais į Europą atkeliavo šimtai tūkstančių migrantų. Ir nors jų skaičius gerokai sumažėjo, Belgijoje yra nemažai manančiųjų, kad šie atvykėliai, o ypač jauni vyrai, kelia grėsmę. R. Hauzeur laikosi kitokios nuomonės: „Mano šalis kelia gėdą. Tiek daug kartų girdėjau, kad Europa yra žmogaus teisių kraštas, bet tai netiesa.“

Tarpinė stotelė

Maksimiliano parkas yra netoli Šiaurės stoties, iš kurios traukiniais galima pasiekti Šiaurės jūros pakrantę – Zebriugės uostamiestį. Iš jo, kaip ir iš Kalė uosto, migrantai svajoja pakliūti į Didžiąją Britaniją. Žmonės prausiasi parko fontane, džiovina skalbinius ant tvorų, juosiančių vaikų žaidimų aikšteles. Prieš auštant parkas paprastai grįžta į normalias vėžes, nes žmonės keliauja į stotį arba į šiaurę.

Neteisėta migrantų stovykla Briuselyje ėmė formuotis 2015 metais. Nuo tada šią vietą stengiasi apeiti ir aplinkiniuose biuruose dirbantys verslininkai, ir miestą tyrinėjantys turistai. Pernai rudenį vidaus reikalų ministras Janas Jambonas pabrėžė: „Briuselyje „džiunglių“ nenorime.“ Jis įspėjo, kad policininkai rengs patikrinimus bet kuriuo paros metu ir išsiųs iš Belgijos reikiamų dokumentų neturinčius svetimšalius.

Belgijos vyriausybė apskaičiavo, kad šiuo metu šalyje yra keli tūkstančiai nelegalių migrantų.

Pagal galiojančias Europos Sąjungos taisykles svetimšaliai turi užsiregistruoti ir prašytis prieglobsčio valstybėje, į kurią pirmiausia atvyksta. Tačiau tikėdamiesi patekti į Didžiąją Britaniją jie nenori pildyti dokumentų Belgijoje arba jau yra įregistruoti Italijoje, Graikijoje ar Ispanijoje ir nenori būtų ten sugrąžinti.

Mažiau prašymų

Belgijos vyriausybė apskaičiavo, kad šiuo metu šalyje yra keli tūkstančiai nelegalių migrantų. Keli šimtai jų klaidžioja po Maksimiliano parką. Oficialiais duomenimis, pernai Belgijoje buvo užregistruota daugiau kaip 19 tūkst. prieglobsčio prašymų. Tai gerokai mažiau negu 2015-aisiais, kai tokių buvo beveik 45 tūkstančiai.

Belgijos kalėjimai ir sulaikymo centrai yra pilni. Vyriausybė svarsto išsinuomoti iš Nyderlandų 300 vietų laivą kalėjimą. Šalies institucijos dėl šių žmonių gerovės nesistengia priimti net laikinų sprendimų. Pareigūnai mano, kad nėra jokio pagrindo globoti nelegaliai atvykusių asmenų, kurie nė nenori prieglobsčio Belgijoje.

Sukurti Piliečių platformą pabėgėliams padėti buvo 35-erių marokiečių kilmės belgo Mehdi Kassou idėja. Vyras paliko darbą vienoje korėjiečių bendrovėje, kad galėtų imtis šios veiklos. Šiuo metu organizacijoje dirba apie 7 tūkst. belgų savanorių.

Maksimiliano parke Mehdi yra tarsi roko žvaigždė. Čia visi su juo šiltai sveikinasi, kalbina jį. Kaip pasakojo M. Kassou, organizacija suteikia nakvynę maždaug 650 žmonių. Apie 300 jų miega pastate, kuriuo naudotis leidimą gavo pernai. Likusieji apsistoja pas savanorius.

Pasikeitė požiūris

45-erių savanorės Anne-Catherine de Neve namuose beveik kas naktį miega 4–6 migrantai. „Noriu kovoti prieš visą šį fašizmą, kurį matome“, – sakė moteris. Ji perskaitė laikraštyje apie parke besiglaudžiančius migrantus ir prisidėjo prie savanorių. Rūpinimasis migrantais pakeitė jos požiūrį į gyvenimą.

Maksimiliano parke klaidžioja keli šimtai nelegalių migrantų.rtbf.be nuotrauka

Anne-Catherine iš dalies priima svetimšalius ir todėl, kad nori ugdyti savo vaikus. Iš pradžių jos vyriausias sūnus 16-metis Robinas nenorėjo turėti nieko bendra su tais žmonėmis. Tačiau vieną dieną jis paskambino iš parko ir paklausė motinos, kiek dar žmonių būtų galima priimti nakvynei.

Savanorės sutuoktinis Yves'as įtariai žvelgė į šią veiklą. Jis baiminosi dėl savo vaikų saugumo ir slėpė nešiojamąjį kompiuterį. Tačiau vyro nuomonė šiuo klausimu sušvelnėjo. Kaip sakė Yves'as, jei nieko nedarysime, būsime atsakingi dėl to, kas vyksta.

„Nuostabu, kad kažkas atveria savo namus nepažįstamiems žmonėms“, – kalbėjo Maamaras Isneebiras iš Libijos, svečiuodamasis de Neve namuose. 18 metų jaunuolis pasakojo, kad jo gimtinėje yra nesaugu ir nėra darbo. Jis tikėjosi pasiekti Didžiąją Britaniją, tačiau pamėgo Belgiją. Bendraamžis sudanietis Saidas Adamas iš pradžių nė nežinojo, kur yra Belgija, bet dabar taip pat norėtų čia pasilikti.