Baskų kovotojai sudeda ginklus
Bas­kų se­pa­ra­tis­tų gru­puo­tė ETA tre­čia­die­nį pa­skel­bė, kad „vi­siš­kai lik­vi­da­vo vi­sas sa­vo struk­tū­ras“, sa­ko­ma laiš­ke, ad­re­suo­ta­me bas­kų ins­ti­tu­ci­joms ir pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės gru­pėms.

Ispanijos naujienų tinklalapio eldiario.es paskelbtame laiške ETA pareiškė prisiimanti atsakomybę už nesugebėjimą išspręsti baskų „politinio konflikto“.

ETA, kurios akronimas baskų kalba reiškia „Euskadi Ta Askatasuna“ (Baskų tėvynė ir laisvė), per savo ginkluotą pasipriešinimą nukovė 853 žmones, siekdama sukurti nepriklausomą baskų valstybę šiaurės Ispanijos ir pietų Prancūzijos teritorijoje.

Generolo Franciso Franco diktatūros metu įsteigta grupuotė pritraukė pasaulio žiniasklaidos dėmesį, kai 1973 metais nužudė diktatoriaus paskirtą įpėdinį premjerą Luisą Carrero Blanco.

Anot ETA, jos sprendimas apie likvidavimąsi „neišsprendžia Baskų krašto konflikto su Ispanija ir Prancūzija“.