Barselonoje separatistai nerimsta, prireikė policijos pagalbos
Šeš­ta­die­nį Bar­se­lo­no­je įvy­ko trum­pas po­li­ci­jos par­ei­gū­nų su­si­dū­ri­mas su Ka­ta­lo­ni­jos se­pa­ra­tis­tais, ku­rie pro­tes­ta­vo prieš Is­pa­ni­jos na­cio­na­li­nių po­li­ci­jos pa­jė­gų ei­ty­nes mies­te.

Katalonijos regioninė policija panaudojo gumines lazdas prieš grupę protestuotojų Barselonos centre, siekdama neleisti jiems priartėti prie eitynių, kurias surengė Ispanijos nacionalinės policijos pajėgos, reikalaujančios didesnių atlyginimų.

Rugsėjį po panašios protesto akcijos prieš kitą nacionalinių policijos pajėgų maršą kilo protestuotojų susirėmimai su regioninėmis saugumo pajėgomis. Tuomet buvo sužeista 20 žmonių.

Ispanija išgyvena politinę krizę nuo praėjusių metų, kai Katalonijos separatistams nepavyko pasiekti šio regiono atsiskyrimo nuo Ispanijos.

Gyventojų apklausos ir neseniai vykę rinkimai rodo, kad turtingame Ispanijos šiaurės rytuose esančiame ir 7,5 mln. gyventojų turinčiame regione gyventojai maždaug apylygiai pasisako už ir prieš Katalonijos atsiskyrimą.