Baltųjų rūmų tinklalapis vis dar neturi ispaniškos versijos
Do­nal­das Trum­pas Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­to par­ei­gas jau ei­na me­tus, ta­čiau Bal­tų­jų rū­mų tink­la­la­pis vis dar ne­tu­ri ver­si­jos is­pa­nų kal­ba, prieš­in­gai nei dvie­jų anks­tes­nių JAV ad­mi­nis­tra­ci­jų val­dy­mo me­tu, nors maž­daug kas penk­tas JAV gy­ven­to­jas yra is­pa­na­kal­bis.

Palyginimui net tokios uždaros valstybės, kaip Iranas ir Šiaurės Korėja, deda pastangas pasiekti ispanakalbį pasaulį. Tuo tarpu prieš imigrantus nukreipta Amerikos prezidento retorika bei planai pastatyti sieną Meksikos pasienyje vis labiau atstumia kai kuriuos ispanakalbius.

Prieš metus tuometinis JAV prezidento atstovas spaudai Seanas Spiceris sakė, kad naujoji administracija ištrynė visą turinį Baltųjų rūmų tinklalapyje ispanų kalba, tačiau esą IT specialistai „dirba viršvalandžius“, kad sukurtų naują tinklalapį. Liepą Baltųjų rūmų direktorė ryšiams su žiniasklaida Helen Aguirre Ferre sakė, kad versija ispanų kalba turėtų būti sukurta iki 2017 metų pabaigos.

Tačiau dabar ji atsisako pasakyti, ar Baltieji rūmai apskritai vis dar planuoja sukurti savo tinklalapio versiją ispanų kalba.

„Mes ir toliau dirbame, kad patobulintume Baltųjų rūmų interneto puslapį ir paskelbtume svarbios informacijos anglų kalba apie D. Trumpo administracijos iniciatyvas ir politiką“, – atsiųstame elektroniniame laiške atsakė ji.

JAV ispanakalbių prekybos rūmų vadovas Javieras Palomarezas sako, kad tai, jog Baltieji rūmai neturi ispaniškosios versijos, „siunčia nerimą keliantį signalą“.

„Šioje šalyje yra daugiau nei 4 mln. ispanakalbių amerikiečių verslininkų, kurių didelė dalis jautriai reaguoja į administracijos verslo darbotvarkę. Jeigu jie dėtų bent minimalias pastangas komunikuoti ir įtraukti ispanakalbių bendruomenę, galbūt bent kelis juos patrauktų savo pusėn“, – sakė jis.

Ispaniška Baltųjų rūmų versija pirmą kartą pasirodė George‘o W. Busho administracijos metu, kai ispanakalbiai tapo didžiausia Jungtinių Valstijų etnine mažuma.

Kaip žinoma, savo prezidentinės rinkimų kampanijos metu D. Trumpas savo pareiškimai ne kartą pykdė ispanakalbius šalies gyventojus. Pavyzdžiui, meksikiečius imigrantus jis išvadino nusikaltėliais ir prievartautojais.

Verta paminėti, kad socialiniame tinkle „Twiiter“ taip pat yra ispaniška Baltųjų rūmų paskyra (@LaCasaBlanca), tačiau ji nėra labai aktyviai naudojama. Palyginimui, joje yra maždaug 200 pranešimų, palyginti su beveik 3200 pranešimų angliškoje paskyroje.