Baltijos šalims – Vestfalijos premija už demokratinį vystymąsi
Vest­fa­li­jos tai­kos pre­mi­jos žiu­ri nu­ta­rė skir­ti šių me­tų ap­do­va­no­ji­mą Bal­ti­jos ša­lims už jų iš­skir­ti­nį in­dė­lį į re­gio­no tai­kų ir de­mo­kra­ti­nį vys­ty­mą­si, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Lat­vi­jos am­ba­sa­dos Ber­ly­ne par­ei­gū­nas Kas­pa­ras Adi­ja­nas.

Miunsterio mieste teikiamos premijos globėjas yra Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris.

Premijos Lietuvai, Latvijai ir Estijai įteikimo ceremoniją įvyks liepą.

Kas dvejus metus teikiamo apdovanojimo laureatu 2016-aisiais tapo Jordanijos karalius Abdullah II. Anksčiau ji buvo paskirta buvusiam Čekoslovakijos ir Čekijos prezidentui Vaclavui Havelui, buvusiam Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui Kofi Annanui, buvusiems Vokietijos kancleriams Helmutui Kohli ir Helmutui Schmidtui, buvusiam Prancūzijos prezidentui Valery Giscard'ui d'Estaingui ir buvusiai JT tarptautinių teismų prokurorei Carlai Del Ponte.