Baltieji rūmai įtūžo dėl nutekintos prezidento D. Trumpo darbotvarkės
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas dar­bo die­ną pa­pras­tai pra­de­da vė­lai ir di­džią­ją da­lį jos pra­lei­džia žiū­rė­da­mas te­le­vi­zi­ją, skai­ty­da­mas lai­kraš­čius ir ra­šy­da­mas „Twit­ter“ ži­nu­tes, ro­do nu­te­kin­ta kon­fi­den­cia­li vals­ty­bės va­do­vo dar­bot­var­kė.

Šiai medžiagai savaitgalį pasirodžius naujienų portale axios.com Baltieji rūmai įtūžo, bet nepaneigė detalių apie, regis, gana įprastą darbo dieną, nereikalaujančią galingiausio pasaulyje žmogaus didelių pastangų.

Iš Baltųjų rūmų spaudos tarnybos žiniasklaidai išplatinto informacinio pranešimo galima spręsti, kad D. Trumpas oficialius reikalus paprastai pradeda tvarkyti ne anksčiau kaip 11 valandą. Darbą jis dažniausiai pradeda peržiūrėdamas žvalgybos tarnybų pateiktą raportą.

Kaip rodo „Axios“ gautos išsamios privačios darbotvarkės, vėliau prezidento darbo tempas dažniausiai ne itin paspartėja.

60 proc. prezidento darbo laiko įvardijama kaip „administracinis laikas“ – tai yra, jokio aiškaus plano neturintis veikla, įskaitant pokalbius telefonu, laikraščių skaitymą, „Twitter“ žinučių rašymą ir televizijos žiūrėjimą.

D. Trumpo asmeninė sekretorė Madeleine Westerhout šiuo kompromituojančius pranešimu nebuvo sužavėta.

„Koks gėdingas pasitikėjimo pažeidimas nutekinant darbotvarkes“, – ji parašė per tviterį ir pridūrė, kad nutekintuose ir „Axios“ paskelbtuose dokumentuose neatsispindi „šimtai skambučių ir susitikimų, kuriuose @realDonaldTrump kasdien dalyvauja“.

„POTUS (JAV prezidentas) Amerikos žmonių labui dirba uoliau nei kas nors kitas per naujausių laikų istoriją“, – tvirtino M. Westerhout.

Tuo metu Baltųjų rūmų spaudos tarnybos paskelbta oficiali prezidento pirmadienio darbotvarkė rodo, kad darbas vyks kaip įprasta. Savaitgalį savo golfo kurorte Floridoje praleidęs D. Trumpas 11 val. 45 min. vietos laiku susipažins su žvalgybos ataskaita, o 12 val. 45 min. dalyvaus pietuose su viceprezidentu Mike'u Pence'u.

Jokių kitų renginių darbotvarkėje neminima.