Baltarusijos prezidentas labai nori, kad broliškoje Ukrainoje baigtųsi karas
Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Alek­sand­ras Lu­ka­šen­ka par­eiš­kė, kad jam svar­biau­sia at­ei­nan­čiais me­tais, jog Ukrai­nos ry­tuo­se baig­tų­si konf­lik­tas, ku­rio stip­rė­ji­mas daug kam at­si­liep­tų ne­igia­mai, pra­ne­šė pre­zi­den­to spau­dos tar­ny­ba.

„Jei atvirai, iš mano asmeniškos srities, aš labai noriu, kad broliškoje mums Ukrainoje pasibaigtų karas, kad ten imtų gyventi žmoniškai. Man tai pati svarbiausia problema“, – sakė A. Lukašenka žurnalistams penktadienį Minske, kalbėdamas apie Baltarusijos užsienio politikos perspektyvas ateinančiais metais.

Jis pažymėjo, kad Ukraina ir jos liaudis yra gimininga Baltarusijai.

„Juk tai labai darbšti tauta, kurią aš gerai perpratau ir žinau nuo jaunystės – man teko tarnauti Vakarų pasienio apygardoje. Ir vadinamuosius Ukrainos vakariečius puikiai pažinau. Tai labai darbštūs, padorūs žmonės, su kuriais reikia mokėti kalbėtis“, – aiškino A. Lukašenka.

„Mes ne šiaip kaimynai – mes giminės, broliai; mes jaudinamės dėl Ukrainos. Štai kas svarbiausia, kur turime labiausiai pasistengti, kad ta problema būtų lokalizuota“, – pabrėžė prezidentas.

Jeigu konfliktas plėtosi, tai atsilieps daugeliui, pridūrė A. Lukašenka.