Baltarusijos imigracijos politika: amžina demografinė krizė?
Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka lap­kri­tį su­si­ti­kęs su Tarp­tau­ti­nio Rau­do­no­jo Kry­žiaus ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku mi­nė­jo, kad nuo 2014 me­tų į ša­lį at­vy­ko apie 150 tūkst. Ukrai­nos pi­lie­čių. Ne­se­niai ša­lies im­ig­ra­ci­jos po­li­ti­ką ir de­mog­ra­fi­nes prob­le­mas por­ta­le „Be­la­rus Di­gest“ gvil­de­no ty­ri­mų cen­tro „Os­tro­gors­ki Cen­tre“ eks­per­tė Ale­sia Rud­nik.

Šiuo metu Baltarusijoje gyvena apie 9,5 mln. žmonių. Rugpjūtį per vieną susitikimą A. Lukašenka nubrėžė tikslą padidinti jų skaičių iki 15 milijonų. Esant dabartinėms aplinkybėms, kai gimstamumas yra mažas, o mirtingumas – didelis, jį veikiausiai galima pasiekti tik didinant imigrantų srautą.

Tačiau Baltarusija vis dar neturi aiškios politikos, skatinančios atvykti kitų šalių darbuotojus. Be to, daugumai užsieniečių, išskyrus Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) narių piliečius, sunku įveikti įvairias biurokratines procedūras, pavyzdžiui, gauti leidimą dirbti.

Vargu ar gali pritraukti

A. Lukašenka nurodė, kad nuo karo Rytų Ukrainoje pradžios į Baltarusiją atvyko daugiau nei 150 tūkst. ukrainiečių. Šis skaičius, tiesa, gerokai skiriasi nuo Vidaus reikalų ministerijos ataskaitos, kurioje teigiama, jog 2014–2017 metais atkeliavo 42 tūkst. Ukrainos piliečių. Pasak ekspertės A. Rudnik, karas Donbase iš tikrųjų prisidėjo prie darbo jėgos migracijos augimo Baltarusijoje, bet ne visi ukrainiečiai ten pasiliko ilgam.

„Padėtis Baltarusijoje yra gana liūdna: žmonės praranda darbo vietas arba gauna vis mažesnius atlyginimus“, – rašo Ukrainos tinklalapis „Workland“, kuris padeda ukrainiečiams susirasti darbą užsienyje. Šalyje vis dar lengva gauti darbą žemės ūkio sektoriuje, tačiau beveik nėra galimybių užimti pozicijų biuruose. 150–200 eurų per mėnesį – geriausia, ko gali tikėtis paprastas darbuotojas Baltarusijoje.

Vargu ar Baltarusija vis dar gali pritraukti daug imigrantų iš Ukrainos. Tiesą sakant, dabar, kai ukrainiečiai gali be vizų keliauti į Europos Sąjungos šalis, mažai tikėtina, kad jie vyks į šią kaimynę. Pernai Baltarusijoje imigrantų iš Ukrainos sumažėjo iki 21 038, nors 2015 metais jų buvo užfiksuota 28 349. Ukrainiečių turistų šalyje taip pat apsilankė perpus mažiau: nuo 10 tūkst. (2015 m.) iki 5 tūkst. (2016 m.).

Palankesnės sąlygos

Kasmet Baltarusiją pasiekia tūkstančiai darbo ieškančių užsieniečių. Dauguma jų – iš Kinijos, Ukrainos, Rusijos ir Uzbekistano. Pagal oficialią statistiką per pirmą šių metų ketvirtį į šalį atvyko 4 369 darbo migrantai. Iki šiol didžioji dauguma (beveik 80 proc.) atvykėlių Baltarusijoje tampa samdomais darbuotojais. Šiuo metu teisę dirbti šalyje turi daugiau nei 20 tūkst. užsieniečių.

Vis dėlto Baltarusijai nesiseka privilioti itin kvalifikuotų darbuotojų. Mokslų akademijos ekspertė Anastasija Babrova įvardijo keletą kliūčių. Viena jų – darbo jėgos migracijos įstatymas, kuris riboja užsieniečių galimybes įsidarbinti. Be to, darbo leidimų išdavimo taisyklės skiriasi priklausomai nuo asmens kilmės šalies ir profesijos.

Užsieniečiai privalo turėti penkerių metų darbo patirtį atitinkamoje srityje. Maža to, Baltarusijos darbdavys aukštos kvalifikacijos užsieniečiui turi mokėti bent 1500 dolerių atlyginimą. „Tai didelė suma, turint omenyje, kad Baltarusijos vidutinis atlyginimas vos siekia 500 dolerių“, – sakė A. Babrova naujienų portalui „Naviny.by“.

Baltarusijos migracijos politika remia tam tikrų šalių piliečius. Palankesnės sąlygos taikomos Rusijos, Armėnijos, Kirgizijos ir Kazachstano – Eurazijos ekonominės sąjungos narių – piliečiams. Pavyzdžiui, rusams atvykus į šalį tereikia užregistruoti gyvenamąją vietą.

Kaip pagerinti padėtį?

Baltarusijos vyriausybė turi iš naujo pergalvoti užsienio darbo jėgos migracijos politiką. Pernelyg optimistiška tikėtis, kad kvalifikuoti imigrantai nuspręs keliauti į Baltarusiją, jei ten nebus papildomų paskatų.

Anot A. Rudnik, būtina supaprastinti užsieniečių, atvykstančių ne iš NVS, įdarbinimo procedūras ir sumažinti privalomą imigrantų atlyginimo dydį (1500 dolerių), kad šis būtų panašesnis į mokamą baltarusiams.

Be to, portalas „Ideaby.org“ pažymi, kad Baltarusijoje trūksta būstų net patiems šalies piliečiams. Vadinasi, norint privilioti imigrantų, reikia gerinti apgyvendinimą ir galvoti apie naujų gyvenamųjų rajonų statybą.

Viena iš priemonių galėtų būti „Baltarusio korta“. Ji padrąsintų grįžti į šalį baltarusiškų šaknų turinčius asmenis.

Iki šiol atrodo, kad valdžios institucijos bando užtaisyti demografinę spragą su darbo migrantais. Tačiau Baltarusijos imigracijos politika, užuot liberalizavusi įstatymą ir atvėrusi duris platesnei užsieniečių grupei, sudaro geresnes sąlygas tik kelių valstybių piliečiams.