Baltarusijoje didėja spaudimas internetinei žiniasklaidai
Bal­ta­ru­si­jos par­al­men­to at­sto­vų ta­ry­ba vos pri­sta­čius pa­tvir­ti­no ži­niask­lai­dos įsta­ty­mo pa­tai­sos pro­jek­tą iš pir­mo kar­to, ku­riuo griež­ti­na­ma nau­jie­nų por­ta­lų bei so­cia­li­nės ži­niask­lai­dos kon­tro­lė, ra­šo rferl.org.

Įstatymo pataisos projektas buvo priimtas vos jį pristačius Baltarusijos parlamento Atstovų taryboje balandžio 19 dieną. 98 atstovai balsavo už, prieš – 2. Tuo tarpu Europos įstatymų leidėjai apgailestavo dėl spaudimo nepriklausomai Baltarusijos žiniasklaidai.

Vis dėl to tam, kad pataisa įsigaliotų, Baltarusijos parlamento Atstovų taryba turi dar kartą šią pataisą svarstyti.

Pataisoje nurodoma, kad internete informaciją teikiančios kompanijos galės savanoriškai registruotis Informacijos ministerijoje kaip žiniasklaidos atstovai.

Individams registruoti naujienų portalų nebus leidžiama. Taip pat – draudžiama naudotis privačia, asmenine erdve internetinės žiniasklaidos veiklai ir poreikiams.

Neregistruotose internetinės žiniasklaidos svetainėse dirbantys žmonės negalėtų kalbinti Baltarusijos valdžios atstovų ir prašyti jų komentarų. Iš jų taip pat būtų atimta teisė daryti garso ir vaizdo įrašus visoje Baltarusijoje.

Neregistruoti internetinės žiniasklaidos atstovai taip pat neturėtų teisės į savo informatorių konfidencialumą, taigi informacijos šaltinių negalės laikyti paslaptyje.

Siūlomos pataisos įpareigotų naujienų portalus ir žiniasklaidos priemones informaciją serveriuose saugoti bent šešis mėnesius.

Taip pat būtų panaikinta anoniminių komentarų socialiniuose tinkluose galimybė – tokiai esant valdžios atstovai socialinius tinklus galėtų užblokuoti be jokio teisminio proceso.

Balandžio 19 dieną Europos Parlamentas Briuselyje vieningai ir entuziastingai patvirtino rezoliuciją, skatinančią Baltarusijos valdžią „nedelsiant ir besąlygiškai“ apleisti siūlomą projektą, tvirtinant, kad jis „grasina saviraiškos laisvei“.

Rezoliucijoje taip pat skatinama panaikinti atblokuoti nepriklausomą naujienų svetainę Charter97.org ir liautis „persekiojus nepriklausomus tinklaraštininkus už laisvą saviraišką.“

Kovotojai už žmogaus teises ir Vakarų vyriausybės kaltina nuo 1994 metų Baltarusiją valdančio prezidento Aleksandro Lukašenkos režimą dėl sistemiško nepriklausomos žiniasklaidos, politinės opozicijos ir pilietinės visuomenės spaudimo.