Baltarusija įvykdė mirties bausmę
Bal­ta­ru­si­ja įvyk­dė mir­ties baus­mę nu­teis­tam žu­di­kui, tre­čia­die­nį pra­ne­šė vie­tos žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja „Vias­na“.

Baltarusija yra vienintelė Europos valstybė, kur tebevykdoma mirties bausmė.

Nuteistojo Kirilo Kazačioko motina kampaniją už mirties bausmės panaikinimą vykdančiam Andrejui Poludai sakė, kad ji neseniai buvo informuota apie sūnaus mirtį, nors jis tikriausiai buvo sušaudytas praėjusių metų spalį.

Žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ sausį kreipėsi į Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką. Atkreipę dėmesį į K. Kazačioko bylą, aktyvistai pareikalavo panaikinti mirties bausmę valstybėje.

Nuo alkoholio apsvaigęs K. Kazačiokas nužudė savo 17 metų sūnų ir 9 metų dukrą, siekdamas nubausti žmoną už tai, kad ji norėjo skirtis. Tada jis iškvietė policiją ir iššoko iš balkono, bet liko gyvas.

2006 metais jis buvo nuteistas mirties bausme ir nusprendė neskųsti teismo sprendimo.

Anot žiniasklaidos pranešimų, Baltarusijoje nuteistiesiems mirties bausmė vykdoma šūviu į pakaušį, bet procedūros detalės laikomos griežtai įslaptintos, taip pat neskelbiama oficiali egzekucijų statistika. Apie bausmės įvykdymą artimieji iškart neinformuojami, kūnai jiems neperduodami.

Žmogaus teisų gynėjai teigia, kad šio metu Baltarusijoje mirties bausme nuteisti penki 24–44 metų asmenys, nužudę po keletą žmonių. Praėjusiais metais du gyventojai buvo nuteisti mirties bausme dėl šešių žmogžudysčių, susijusių su nekilojamojo turto afera.

2016 metais Europos Sąjunga (ES) atšaukė sankcijas Baltarusijai, jai pagerinus žmogaus teisių padėtį ir paleidus į laisvę politinių kalinių.

ES nepritaria mirties bausmei, taigi, bet kuri prie bloko norinti prisijungti valstybė pirma turi panaikinti šią bausmę.

Rusija taip pat nėra atsisakiusi mirties bausmės, nors egzekucijų nevykdo nuo 1996 metų.