Baltarusija ir ES susitarė paspartinti derybas dėl partnerystės prioritetų
Bal­ta­ru­si­ja ir Eu­ro­pos Są­jun­ga yra pa­si­ruo­šu­sios pa­spar­tin­ti de­ry­bas dėl par­tne­rys­tės pri­ori­te­tų, ket­vir­ta­die­nį po Bend­ri­jos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vės Fe­de­ri­cos Mog­he­ri­ni ir bal­ta­ru­sių už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Vla­di­mi­ro Ma­kė­jaus su­si­ti­ki­mo Briu­se­ly­je pa­skel­bė Eu­ro­pos iš­orės veiks­mų tar­ny­ba.

„Šalys pasikeitė nuomonėmis dėl ES ir Baltarusijos bendradarbiavimo, aptarė derybų dėl ES ir Baltarusijos partnerystės prioritetų būklę ir susitarė“ jas paspartinti, sakoma pranešime. Pasak Europos išorės veiksmų tarnybos, tai yra svarbu siekiant sukurti dvišalius santykius.

Be kita ko, tame susitikime buvo aptartos ir žmogaus teisės.

„F. Mogherini patvirtino, kad realūs Baltarusijos žingsniai dėl visų žmogaus teisių užtikrinimo, taip pat ir mirties bausmės panaikinimas, yra itin svarbūs būsimų santykių formavimui“, – teigiama pranešime.

F. Mogherini pabrėžė, kad yra „svarbu Baltarusijoje paskelbti mirties bausmės moratoriumą kaip pirmą žingsnį jos atšaukimo link“, ypač pasirodžius pranešimams apie naujas egzekucijas, įvykdytas šioje šalyje, ir Aukščiausiojo Teismo paliktus galioti mirties nuosprendžius.

ES diplomatijos vadovė ir V. Makėjus taip pat aptarė būtinybę bendradarbiauti branduolinio saugumo sferoje, ypač dėl Astravo atominės elektrinės statybų.

Per susitikimą „F. Mogherini patvirtino, kad Europos Sąjunga yra įsipareigojusi stabiliai, demokratinei ir klestinčiai Baltarusijos ateičiai visos tautos labui, ir pareiškė, jog ir toliau dirbs su visomis suinteresuotomis šalimis, kad pasiektų šį tikslą“, sakoma Europos išorės veiksmų tarnybos pranešime.