Baltarusija atveria duris: be vizos dviejuose rajonuose galima viešėti 10 dienų
Nuo sau­sio 1 d. be vi­zos Bal­ta­ru­si­jos Bres­to ir Gar­di­no ra­jo­nuo­se ga­li­ma vie­šė­ti 10 die­nų. Tuo ga­li pa­si­nau­do­ti 77 ša­lių pi­lie­čiai. 

Kertant sieną privaloma turėti pasą ir leidimą, suteikiantį teisę lankytis numatytose vietose. Pernai su specialiais leidimais tris dienas viešėti buvo galima Belovežo girios teritorijoje ir penkias, jeigu lankytasi Augustavo kanalo parko teritorijoje.

Skaičiuojama, kad Lietuvos-Baltarusijos ir Lenkijos-Baltarusijos pasienių beviziu režimu pasinaudojo apie 50 tūkst. užsienio turistų. Be vizos galima aplankyti ir Minską, tačiau jį būtina pasiekti lėktuvu.