Bado streiką paskelbusio Sencovo motina ragina Putiną jį paleisti
Ru­si­jo­je ka­li­na­mo ukrai­nie­čių re­ži­sie­riaus Ole­ho Sen­co­vo, ku­ris jau 60 die­nų at­si­sa­ko mais­to, mo­ti­na krei­pė­si į Ru­si­jos pre­zi­den­tą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną, pra­šy­da­ma pa­leis­ti jos sū­nų.

Blėstant viltims, kad šis Kremliaus kritikas gyvas ištrūks iš Rusijos kalėjimo, penktadienį, kai ukrainiečių aktyvistui ir kino kūrėjui suėjo 42 metai, buvo paskelbtas Liudmylos Sencovos laiškas V. Putinui.

„Prašau jūsų, Vladimirai Vladimirovičiau, parodyti gailestį ir suteikti malonę Olehui Sencovui – negriaukite jo ir jo artimųjų gyvenimo. Mes jo laukiame namuose“, – sakoma laiške, kuriame nurodyta birželio 22-osios data.

„Jis jau atsėdėjo ketverius metus. Jo laukia vaikai. Jo jaunesnysis sūnus serga autizmu. Jie be jo blogai jaučiasi. Jie niekada nebus laimingi be savo tėvo“, – rašoma laiške.

O. Sencovas badauja nuo gegužės 14 dienos, reikalaudamas, kad Rusija paleistų visus ukrainiečių politinius kalinius.

Aršus Kremliaus kritikas O. Sencovas buvo sulaikytas Kryme 2014 metais, Rusijai aneksavus Ukrainai priklausantį pusiasalį.

2015 metų rugpjūtį Šiaurės Kaukazo rajono karo teismas Rostove prie Dono skyrė O. Sencovui 20 metų laisvės atėmimo bausmę „už teroristinės grupuotės įkūrimą“ Kryme.

Kino kūrėjas buvo pripažintas kaltu byloje, susijusioje su prorusiškų partijų būstinių padegimais Rusijos aneksuotame Juodosios jūros pusiasalyje. Pats jis kaltinimus neigia, jo šalininkai sako, kad byla sufabrikuota.

Pasak L. Sencovos, Rusijos šiaurėje kalinamas jos sūnus nieko nenužudė. Motina jį apibūdina kaip žmogų, kuriam rūpi kurti kiną.

Vakarų vyriausybės ir įžymybės ne kartą ragino Kremlių paleisti O. Sencovą. Garsus rusų kino kūrėjas Aleksandras Sokurovas įsikišti paprašė popiežiaus.

Tačiau Maskva nerodė didelio noro paleisti šį Kremliaus kritiką, ir viltys, kad jis išeis į laisvę iki Rusijoje vykstančio Pasaulio futbolo čempionato pabaigos ateinantį sekmadienį, sparčiai blėsta.

Kremlius yra sakęs, kad O. Sencovas pats turėtų paprašyti V. Putino malonės ir tik tada būtų galima svarstyti jo prašymą. O. Sencovas atsisakė tai padaryti.