B. Johnsonas užsipuolė raginimus surengti antrą referendumą dėl „Brexit“
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­li­nin­kas, bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas šeš­ta­die­nį už­si­puo­lė vis gar­siau reiš­kia­mus ra­gi­ni­mus su­reng­ti an­trą re­fe­ren­du­mą dėl „Bre­xit“ ir prog­no­za­vo, kad tai iš­pro­vo­kuo­tų dau­ge­lio bri­tų pyk­tį.

Ministrės pirmininkės Theresos May priešininku tapęs B. Johnsonas per žiniasklaidos grupės „India Today“ konferenciją Naujajame Delyje paklaustas apie spaudimą surengti Britanijoje antrą referendumą dėl šalies narystės ES, atsakė: „Nemanau, kad tai įmanoma.“

„Galvoju, kad pyktis tarp gyventojų būtų labai didelis... Žmonės absoliučiai pakvaištų nuo minties, kad reikia vėl dėl to balsuoti“, – pareiškė jis.

Jis pripažino, kad 2016 metų referendumo kampanija „buvo labai pikta, labai skaldanti“, ir prognozavo, kad antro balsavimo rezultatai būtų tokie pat.

B. Johnsonas iš Th. May vyriausybės atsistatydino pernai, protestuodamas prieš jos pasiūlytą išstojimo susitarimą, pagal kurį Britanija pagal „apsidraudžiamąją priemonę“ laikinai liktų ES muitų sąjungoje, kol būtų išspręstos problemos dėl Airijos sienos.

Parlamentas vėliau atmetė Th. May suderėtą susitarimą ir Britaniją apėmė politinis sąmyšis prieš kovo 29 dieną numatytą išstojimą.