Azerbaidžano lyderis sušaukė pirmalaikius prezidento rinkimus
Azer­bai­dža­no ly­de­ris Il­ha­mas Aliye­vas pir­ma­die­nį su­šau­kė pir­ma­lai­kius pre­zi­den­to rin­ki­mus, ku­rie įvyks ba­lan­džio 11 die­ną, še­ši mė­ne­siai anks­čiau nei pla­nuo­ta.

„Nustatyti Azerbaidžano Respublikos prezidento rinkimų datą balandžio 11 dieną“, – nurodoma I. Aliyevo įsake, kuriame tokio sprendimo priežastis nepateikiama.

Anksčiau naftos turtingo Azerbaidžano prezidento rinkimai buvo planuojami 2018 metų spalį.