Azerbaidžane perrinktas per 80 proc. balsų gavęs prezidentas Aliyevas: rinkėjų apklausos
Azer­bai­dža­no au­to­ri­ta­ri­nis ly­de­ris Il­ha­mas Aliye­vas opo­zi­ci­jos par­ti­jų boi­ko­tuo­tuo­se pir­ma­lai­kiuo­se rin­ki­muo­se tre­čia­die­nį už­si­ti­kri­no ket­vir­tą iš ei­lės ka­den­ci­ją pre­zi­den­to pos­te, ro­do dvie­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­lik­tos rin­kė­jų apk­lau­sos.

15 metų valdžioje esantis I. Aliyevas surinko 82,7 proc. balsų, pranešė Azerbaidžano organizacija „ELS Independent Research Center“, vyriausybės pavedimu atlikusi rinkėjų apklausą.

Prancūzijos privati apklausų agentūra „Opinion Way“ paskelbė, kad už dabartinį prezidentą balsavo 86,5 proc. rinkėjų.

Pagal 2016 metų rudenį priimtas Konstitucijos pataisas, prezidentas renkamas septynerių metų kadencijai.

Teisę atiduoti savo balsą Azerbaidžano vadovo rinkimuose turi apie 5,3 mln. žmonių.

Azerbaidžane nėra nustatytas minimalus balsavusių rinkėjų skaičius, kad rinkimai būtų laikomi įvykusiais.

Azerbaidžano centrinė rinkimų komisija stebėti rinkimų akreditavo 890 tarptautinių stebėtojų, 60 organizacijų, 58 175 vietos stebėtojus.

Įprasta tvarka prezidento rinkimai Azerbaidžane turėjo vykti spalio 17 dieną, bet prezidentas I. Aliyevas vasario 5 dieną pasirašė įsaką balandžio 11 dieną surengti pirmalaikius valstybės vadovo rinkimus.