Austrijos vyriausybė ruošiasi panaikinti „nacių dainyną“ išleidusią broliją
Aus­tri­jos vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad pla­nuo­ja pa­nai­kin­ti vie­ną iš prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mų ša­lies na­cio­na­lis­tų bro­li­jų, pa­aiš­kė­jus, kad ji iš­lei­do kny­gą dai­nų, ku­rių teks­tuo­se šlo­vi­na­mas Ho­lo­kaus­tas ir ki­ti na­cių nu­si­kal­ti­mai.

Knygoje, kurią 1997 metais išleido organizacija „Germania zu Wiener Neustadt“, yra tokie žodžiai: „Ženkite į dujas... mes galime pasiekti septynis milijonus“, praneša vietos žiniasklaida.

Per Antrąjį pasaulinį karą, per Holokaustą, žuvo šeši milijonai žydų, dauguma jų – dujų kamerose.

Kitose praėjusią savaitę į viešumą iškilusiuose dainyno tekstuose giriami „Waffen SS“ divizija ir nacių desantininkai, atsakingi už karo nusikaltimus Graikijoje.

Šiam skandalui politinį atspalvį suteikė tai, kad dar neseniai brolijos vicepirmininku buvo Udo Landbaueris, ultradešinių Laisvės partijos (FPOe) kandidatas praėjusį sekmadienį vykusiuose vietos valdžios rinkimuose.

Gruodį koaliciją federaliniame lygmenyje su islamofobiška, prieš imigraciją pasisakančia FPOe sudaręs kancleris Sebastianas Kurzas taip pat patyrė spaudimą.

Keletas FPOe lyderių priklauso studentų brolijoms, dauguma kurių palaiko „Didesnės Vokietijos“ idėją.

Tačiau FPOe tvirtina, kad tokios brolijos nėra pavojingos. Partijos pirmininkas Heinzas-Christianas Strache penktadienį patikino, jog „antisemitizmas, totalitarizmas ir rasizmas prieštarauja brolijų įsitikinimams“.

Į skandalą įsivėlė ir centro kairiųjų Socialdemokratų partija, paaiškėjus, kad vienas jos narys yra dainyno iliustracijų autorius.