Austrija: Europą nuo migrantų turi saugoti pietinės valstybės, tereikia jas įtikinti
Eu­ro­pos Są­jun­ga tu­ri įti­kin­ti Ita­li­ją, Is­pa­ni­ją ir Grai­ki­ją par­em­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pla­ną dėl blo­ko iš­ori­nių sie­nų ap­sau­gos stip­ri­ni­mo, tre­čia­die­nį par­eiš­kė Aus­tri­jos kanc­le­ris Se­bas­tia­nas Kur­zas, su­si­ti­kęs Zalc­bur­ge su ki­tais ES ly­de­riais ap­tar­ti šį aš­trų po­li­ti­nį klau­si­mą.

EK vadovas Jeanas-Claude'as Junckeris „pateikė siūlymą dėl (ES sienų apsaugos agentūros) FRONTEX įgaliojimų išplėtimo ir būdų, kaip padaryti (migrantų) repatriaciją veiksmingesnę“, – interviu austrų dienraščiui „Der Standart“ sakė S. Kurzas.

„Kai kurios valstybės narės vis dar nusiteikusios gana skeptiškai. Mūsų užduotis – jas įtikinti“, – pareiškė Austrijos lyderis, kurio šalis šiuo metu pirmininkauja Bendrijai.

Italija, Ispanija ir Graikija yra pagrindiniai punktai, per kuriuos per Viduržemio jūrą į ES patenka pabėgėliai ir migrantai, tad šios valstybės skeptiškai vertina planus stiprinti FRONTEX agentūrą, nurodė S. Kurzas.

„Čia kalbama apie jų suverenias teises ir susirūpinimą dėl pagerintos migrantų registracijos“, – aiškino jis.

Remiantis EK siūlymais, iki 2020-ųjų FRONTEX sienų apsaugos pareigūnų padaugėtų iki 10 tūkstančių. Be to, siekiant pažaboti migrantų srautus jiems būtų leista imtis ryžtingų veiksmų

S. Kurzas užsiminė, kad pietinės ES valstybės „tikriausiai nėra nepatenkintos“ dabartine padėtimi, kai daugelis ES išsilaipinančių atvykėlių gali be didelių sunkumų tęsti kelionę į Centrinę Europą.

Patobulinti migrantų registravimo procesą ypač nori Vokietija ir Prancūzija.

Tuo tarpu Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pažadėjo priešintis EK siūlymams. Anot griežtai prieš imigraciją nusistatusio politiko, toks planas „atimtų iš Vengrijos teisę ginti savo pačios sienas“.

„Neatsisakysime savo teisės ginti sieną. Niekas negali nė kiek šito atimti iš mūsų“, – pirmadienį parlamente Budapešte kalbėjo jis.